RETINA.IT – Descending Into Crevasse [PL/ENG]

RETINA.IT – Descending Into Crevasse
CD 2012
Glacial Movements Records [GM014]

autor recenzji / reviewed by: stark

PL: Retina.it to dwóch Włochów, Lino Monaco i Nicola Bruno, którzy współpracują ze sobą od dobrych kilkunastu lat, aczkolwiek staż ten nie przekłada się na ilość wydawnictw. Tych długometrażowych wydali raptem kilka, do tego parę EP-ek i w sumie dość sporo pojedynczych występów na różnego rodzaju kompilacjach. Ambientowcy to, z grubsza rzecz ujmując, raczej płodny gatunek muzyków, zatem w tej kwestii Retina.it prezentuje się dość nietypowo. Od strony muzycznej jest już bardziej klasycznie. I w gruncie rzeczy zupełnie nieźle, muszę wam to przyznać.

Nie znałem wcześniej tego projektu, “Descending Into Crevasse” to mój dziewiczy z nim kontakt. Ciekawe, że panowie mieszkają praktycznie u podnóża Wezuwiusza, a drogę atmosferyczną na tej płycie wybrali zgoła odmienną. No ale wiadomo, Glacial Movements, nie mogło być inaczej. Album otwiera skomponowany wspólnie z Heidseck “Synth On Axis”, utwór niezwykle zimny, stanowiący idealną ilustrację tytułu całego wydawnictwa. W rzeczy samej, brzmi to jak wiatr świszczący w szczelinach lodowca szukający ujścia gdziekolwiek w wolną przestrzeń. Spodziewałem się, że to mroczne i minimalistyczne podejście będzie cechowało całą płytę, ale wraz z “Freezing The Fourth String” spotkała mnie niespodzianka, gdyż utwór ten zbudowano na paradoksalnie bardzo ciepłym dronie, zapętlonym pulsującym basie i samplach instrumentów smyczkowych. Momentalnie naszły mnie skojarzenia z “Substratą” Biosphere i “Time Frost” Rapoon. Podobnie “Moonshine”, tyle że tu instrumenty smyczkowe zastępują brzmienia fortepianowe. “Attrazione Magnetica” to po raz kolejny zwrot w stronę minimalizmu, może nie od razu w stylu Thomasa Konera, ale po dwóch poprzednich utworach, ten zapętlony cyklicznie się powtarzający odgłos jakby umierającej transmisji radiowej wzbogacony głuchymi pomrukami niekoniecznie organicznego pochodzenia oraz niepokojącym brzmieniom (chyba) gitary, robi dość surowe i zdecydowanie bardziej chłodne – niekoniecznie w sensie czysto meteorologicznym – wrażenie. Powrót do jaśniejszych pejzaży zauważamy w “-32F Porcelain, Metal & Ice”, także konstrukcja tego fragmentu płyty jest zbliżona do “Freezing The Fourth String” i “Moonshine”, tyle że poprzez wprowadzenie subtelnej “klikającej” rytmiki utwór mocno zyskuje na dynamice względem reszty płyty. Ostatni, tytułowy fragment jest swego rodzaju powrotem do początku płyty, choć tu dodatkowo pojawiają się mocne, zewowe syntezatory co zwizualizować można sobie jako pierwotną moc ujawniającą się pośród arktycznego mrozu.

Nie jest to może najlepsza płyta z katalogu Glacial Movements, ale to wciąż kawał bardzo dobrego ambientu. Zwraca uwagę zróżnicowanie klimatów i mimo wszystko mnogość użytych środków mających na celu ów klimat wykreować. Włosi na ambientowej niwie z reguły nie zawodzą i tak też jest w tym przypadku.

ENG: Retina.it are two Italians, Lino Monaco and Nicola Bruno, who have worked together for a few good years, although that amount of time isn’t reflected in the number of releases they have produced. Only a few full-length CDs, some EPs and in fact mostly single performances on various compilations. Roughly speaking, ambient musicians are generally fairly prolific, so in this matter Retina.it extracts itself from the norm. The musical aspect of Retina.it is more classic, and quite well served, I tell you that.

I didn’t know of this project before, so “Descending Into Crevasse” is my maiden voyage with it. It is interesting that, although these guys are living almost at the foot of Mount Vesuvius, yet they chose a rather different atmospheric journey on this album. On the other hand, you know, it’s Glacial Movements, so it couldn’t have been otherwise… The album opens with “Synth On Axis”, composed together with Heidseck, a very cold song which is a perfect illustration for the title of the release. Indeed, it sounds like the wind whistling in glacier crevasses, looking for a vent, a piece of empty space wherever it’s possible. I expected that this dark and minimalist approach would characterize the entire album, but in “Freezing The Fourth String” I met with a surprise, because the song is built on paradoxically warm drones, looped samples, pulsating bass and string instruments. Associations with Biosphere’s “Substrata” and Rapoon’s “Time Frost” haunted me immediately. The same thing takes place in “Moonshine”, only here the string instruments are replaced by piano sounds. “Attrazione Magnetica” is once again a return towards minimalism, maybe not right away in Thomas Koner style, but after the two previous tracks, this looped, cyclically repeated sound of a dying radio transmission enriched with deaf murmurs – not necessarily of an organic origin – and disquieting guitar sounds, establishes a severe and definitely colder impression, not necessarily in a purely meteorological meaning. Brighter landscapes can be noticed in “-32F Porcelain, Metal & Ice” – the design of this fragment is similar to “Freezing The Fourth String” and “Moonshine”, yet by introducing some subtle “clicking” sounds it gains strongly on the dynamics front when compared to the rest of the tracks. Finally, the title track which is a sort of return to the place where we started from, although in addition there are strong, primal-sounding synthesizers that can be visualized as some ancient force being revealed in the midst of arctic cold.

It’s not the best album in the Glacial Movements catalogue, but it’s still a very good piece of ambient music. The diversity of moods and multitude of measures used to create these atmospheres attracts the listener’s attention from the beginning. Italians generally do not fail in the ambient field, and so it is in this case.

Glacial Movements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s