Reutoff & Sal Solaris ‎– Eigengrau [English/Polish]

eigengrau

[Reviewed by / autor recenzji: stark]

ENG: In search of the next stallions for its stable, Cyclic Law for the second time draws its attention towards Russia. Lamia Vox penetrated occult ritual areas, while Sal Solaris and Reutoff drill into the human self, fumble in it and eventually break it down.

Both projects are names that have already established their position in the post-industrial world. I’ve always been fascinated by the name of Sal Solaris – is it a form of double homage to the charismatic frontman of Classix Nouveaux on the one hand and Lem or Tarkovsky on the other? Sal Solaris has three tracks on “Eigengrau”, the same number as Reutoff. In addition, both projects are covering one the other’s compositions, which gives us a total of eight very strong pieces of music.

I’ve already mentioned it a couple of times, but with each new dark ambient/ industrial release from Russia I confirm myself in the belief that they’ve made up their own unique style over the years. Like those we can listen to on “Eigengrau”, like Cisfinitum, Kryptogen Rundfunk, Bardoseneticcube, Kshatriy and so on. Their music is rarely based on just one specific ambient or industrial attribute. Russian projects don’t allow for easy and quick classification, for placing them into a drawer labeled ‘drone’ or ‘noise’. According to the country so the music goes, everything has to happen more intensely and with a flourish – sometimes it turns out pretty bad, but not in this case. And at the same time they always or almost always have this cool vintage flavor. They sound as if refusing to use a computer, reaching for it only as a last resort.

First of all, they form compositions that are highly charged in terms of emotions. Under dense drones, noise walls or soulless rhythms almost always some human element hides, the soul trying to get out of the shackles of the machine. Sal Solaris effectively combines the mechanical and the humane element in the incredible composition “Vivere Non Necesse Est”. A cold rhythm, stratifying layers of successive loops and fading screams somewhere between the electronic waves. One more thing: man, you have to listen to it bloody loud! Just like the next “Children Of The Dead”, with an even stronger rhythm and even more piercing parts.

But it is Reutoff who’s a master chef when it comes to combining delicate melody with louder forms of industrial provenance. Listen to “No = Never” – sounds fantastic and is addictive as hell. Melody catches immediately, but it doesn’t have a cliché smell. Equally great is “Bury The Loved And Burn The Others”, further characterized by a great title. In other tracks Reutoff also maintains a high level, though these two are my favourites.

Don’t know which project did better on the album. I guess there is no point in comparing them, they complement each other forming a disc that is almost complete.

PL: W poszukiwaniu kolejnych rumaków do swojej stajni, Cyclic Law bodajże po raz drugi zwraca swą uwagę w stronę Rosji. Lamia Vox penetrowała rejony rytualno – okultystyczne, z kolei Sal Solaris i Reutoff wgryzają się w jaźń człowieka, grzebiąc w niej i rozkładając na czynniki pierwsze.

Zarówno jedni, jak i drudzy to marki, które ugruntowały już swoją pozycję na postindustrialnym rynku. Zawsze mnie fascynowała nazwa Sal Solaris – czy to forma jakiegoś podwójnego hołdu i do charyzmatycznego frontmana Classix Nouveaux, i jednocześnie do Lema bądź Tarkowskiego? Sal Solaris ma na “Eigengrau” trzy numery, podobnie jak Reutoff. Poza tym w dwóch kompozycjach projekty “coverują” się wzajemnie – w sumie daje nam to osiem bardzo mocnych ścieżek muzycznych.

Wspominałem już o tym niejednokrotnie, ale z każdą kolejną płytą rosyjskiego projektu z rejonów dark ambient/industrial utwierdzam się tylko w przekonaniu, że kto jak kto, ale oni wyrobili sobie niepowtarzalny styl na przestrzeni lat. Te właśnie grupy, których możemy posłuchać na “Eigengrau” plus Cisfinitum, Kryptogen Rundfunk, Bardoseneticcube, Kshatriy… można tak wymieniać i wymieniać. Ich muzyka rzadko opiera się wyłącznie na jednym konkretnym ambientowym bądź industrialnym atrybucie. Rosyjskie projekty nie pozwalają pozwalają się łatwo i błyskawicznie zaklasyfikować i włożyć do szufladki z etykietą “drony”. Albo “hałasy”. Jaki kraj, taka muzyka, u nich zawsze musi dziać się więcej i z rozmachem. Czasem nie wychodzi to dobrze, ale fakt ten nie tyczy się “Eigengrau”. A jednocześnie zawsze lub prawie zawsze mają ten fajny posmak vintage. Brzmią, jakby wzbraniali się przed użyciem komputera, sięgając po niego tylko w ostateczności.

Przede wszystkim oni tworzą kompozycje silnie nacechowane emocjonalnie. Za gęstymi dronami, ścianą hałasu czy bezduszną rytmiką zawsze kryje się jakiś pierwiastek ludzki, dusza próbująca wydostać się z okowów maszyny. Sal Solaris w efektowny sposób łączy element mechaniczny z humanistycznym w niesamowitej kompozycji “Vivere Non Necesse Est”. Zimna rytmika, nawarstwiające się kolejne pętle i krzyk ludzki niknący gdzieś w tej elektronicznej nawałnicy. Jeszcze jedno: tego, kurde, trzeba słuchać głośno! Podobnie jak następnego “Children Of The Dead”, z jeszcze mocniejszym rytmem i jeszcze bardziej świdrującymi mózg partiami.

Ale to Reutoff jest mistrzem jeśli chodzi o łączenie delikatnych melodii z formami głośniejszymi, o przemysłowej proweniencji. Posłuchajcie “No=Never” –  kapitalnie brzmi i wkręca jak diabli. Melodia od razu chwyta, lecz jednocześnie nie trąci banałem. Równie fantastyczny jest “Bury The Loved And Burn The Others”, który dodatkowo charakteryzuje się świetnym tytułem. W pozostałych utworach Reutoff utrzymuje wysoki poziom.

Sam nie wiem, który projekt wypada lepiej. Chyba nie ma sensu tego porównywać, oba świetnie się uzupełniają tworząc płytę niemalże kompletną. Warto.

Reutoff & Sal Solaris ‎– Eigengrau
Cyclic Law, 65th Cycle
CD 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s