Tribes Of Medusa – The Exodus Of Saints [English/Polish]

tribes

[Reviewed by / autor recenzji: stark]

ENG: That’s how it is in the music world, although it seems that everything has already been discovered, some still think they’re the Lewises and Clarks of industrial or dark ambient, thereby exposing themselves to ridicule. Tribes Of Medusa comes from New York and stands exactly on the opposite side of that barricade. The musician isn’t interested in expeditions into the unknown, Thomas moves in safe areas and paths that have been routed for a long time. And that’s fine, for there’s still demand for such music.

After several smaller publications, whether in digital form or on CDr, it’s time for a full-length debut. “The Exodus Of Saints” includes eight compositions firmly embedded in the Scandinavian ‘coldmeated’ tradition where dark ambient intertwines with industrial, neoclassical and a hint of military atmosphere, not particularly marked (this martial feeling is strongest in the last track, “March Of The Forsaken” driven by kettledrums and strange, somewhat surreal violin sequences). Fortunately enough, the military aspect is rather third-rate on “The Exodus Of Saints”. From all the pieces I could distinguish “Gungnir” composed of crawling drones, creeping like some kind of slimy monster, slightly ritualistic percussions and simple yet intensifying keyboards. This is perhaps the most restrained track, that’s probably why I like it so much.

One can find a bit of In Slaughter Natives, a bit of Arcana (“Veil Of The Solstice”) and a lot of other Swedish or Norwegian influences. In any case the musician himself makes no secret of where he draws influences from. In my eyes there aren’t many worse things than being influenced by bigger and more talented colleagues, and then trying to convince yourself and everyone around you of the uniqueness of your art. Just a note in the margin. While browsing through the tracklist it’s easy to notice that in most of them, Thomas is assisted by some talented ladies (look at that Casanova). In “Procession” we have Ann-Mari Thim of Arcana and The Angelic Foe. “Final Argument Of Kings” is a collaboration with Gaya Donadio of ANTIChildLEAGUE. Italian project Bathory Legion has also marked its presence on the album, as well as Renee Rosen-Wakeford and Canadian folk group Saltarello.

This isn’t an ideal release. In terms of sound I wish it had more space and majesty. Some compositions could also have been more varied – in this context “Veil Of The Solstice” recorded with the aforementioned Saltarello stands out. One might also note the relative simplicity of these pieces and their rather subtle ornamentation, but personally it doesn’t bother me very much. On the whole, “The Exodus Of Saints” obviously isn’t sensational or groundbreaking, but it wasn’t planned to be like that. As a compliment sent towards one’s favorite artists it works nicely, and is a good omen for the future as well.

PL: Tak to już jest w tym muzycznym świecie, że choć wydaje się, iż wszystko już na nim odkryto, niektórym wciąż wydaje się, że są Lewisami i Clarkami industrialu bądź dark ambientu, narażając się przy tym na śmieszność. Tribes Of Medusa pochodzi z Nowego Jorku i stoi po dokładnie przeciwnej stronie barykady. Muzykowi nie w głowie ekspedycje w nieznane, Thomas porusza się w bezpiecznych obszarach, po dawno wytyczonych ścieżkach. I dobrze, na taką muzykę wciąż jest zapotrzebowanie.

Po kilku mniejszych wydawnictwach, czy to w formie cyfrowej, czy na CDr, przyszedł czas na debiut w pełnometrażowej formie. “The Exodus Of Saints” zawiera osiem kompozycji mocno osadzonych w skandynawskiej, zimnomięsnej tradycji, w której dark ambient splata się z industrialem, neoklasyką i odrobiną militarnych atmosfer, nieszczególnie zaznaczających swoją obecność (najmocniej chyba w ostatnim “March Of The Forsaken” napędzanym kotłami i dziwną, nieco surrealistyczną partią skrzypiec). I całe szczęście, że akurat ten aspekt ma znaczenie raczej trzecioplanowe. Z kawałków, które mógłbym wyróżnić, niezły jest “Gungnir” z dronami pełznącymi niczym jakieś oślizgłe monstrum, lekko rytualnymi perkusjonaliami i prostym acz niezgorzej intensyfikującym klimat klawiszem. To być może najbardziej powściągliwy numer na płycie, dlatego też tak mi się podoba.

Ale znajdziecie tu i kawałek In Slaughter Natives, i kawałek Arcany (“Veil Of The Solstice”) oraz sporo innych wpływów szwedzkich bądź norweskich. Zresztą sam muzyk nie kryje się z tym, od kogo czerpie wzorce, a w moich oczach nie ma wielu gorszych rzeczy niż zrzynanie jak leci od większych i bardziej utalentowanych kolegów, a potem przekonywanie siebie i wszystkich wokół o unikalności swojej sztuki. To taka uwaga na marginesie. Przeglądając spis utworów nie sposób nie zauważyć, że w większości z nich Thomasa wspomaga grono utalentowanych pań (Casanova jeden). W “Procession” udziela się Ann-Mari Thim z Arcana i The Angelic Foe. “Final Argument Of Kings” to efekt współpracy z Gayą Donadio z ANTIChildLEAGUE. Swą obecność zaznaczył tu włoski jednoosobowy projekt Bathory Legion, Renee Rosen – Wakeford oraz kanadyjska grupa folkowa Saltarello.

Idealnie nie jest. W kwestii brzmienia życzyłbym sobie więcej przestrzeni i majestatu. Same kompozycje również mogłyby być bardziej zróżnicowane – w tym kontekście wyróżnia się “Veil Of The Solstice” nagrany wraz ze wspomnianym Saltarello. Ktoś mógłby zwrócić uwagę też na relatywną prostotę tych kawałków i raczej subtelną ornamentykę, ale mi to akurat szczególnie nie przeszkadza. Całościowo “The Exodus Of Saints” rewelacyjne ani przełomowe oczywiście nie jest, ale też takie być nie miało. Jako ukłon w stronę ulubionych artystów płyta się sprawdza, a i na przyszłość rokuje całkiem nieźle.

Tribes Of MedusaThe Exodus Of Saints
self-released
CD 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s