V/A – No Red Seas II

Barracuda Silhouette

[Reviewed by / autor recenzji: stark]

ENG: I’m not sure whether such releases as “No Red Seas” should be reviewed at all. Releases the origin of which stems from a more noble reason than usual. And the reasons that guided Lesley Malone and Caroline Jago – the curators of this project – undoubtedly belong to this category.

The entire income of the first edition of “No Red Seas” was given to Sea Shepherd, an organization that tries to prevent cruelty towards dolphins and whales and in a broader perspective, to fight against the slow withering away of the marine environment as a whole, which among other things is also caused by the illegal actions of man. “No Red Seas II” supports The Black Fish, an organization that opposes illegal fishing industry practices. More information can be found here: http://noredseas.wordpress.com/

It seems obvious that writing a regular review seems to be useless in this case, as exposing its negative assessment would be at least awkward. Especially since we took a similar initiative few months ago, namely Attich Ebulum. So I say it directly: No Red Seas is worth purchasing. 10 euros for 38 songs of mostly acknowledged artists, is really not that much. Even if you don’t listen to such music on a daily basis, at least you’d be supporting a worthy cause, and on that occasion you may get to know something new and learn new sounds… but I assume that if you’ve arrived at Santa Sangre, you find yourself interested in ambient, folk, neoclassic or IDM, because these particular genres dominate on both editions of the discussed compilation.

Fortunately, from a purely musical point of view Lesley and Caroline have spared me the inner conflict of “how to describe something poor, and not hurt it very much”. The girls show their taste, and songs that you can find here are mostly good or very good, few are even brilliant. The biggest names don’t disappoint: Desiderii Marginis offers a beautiful presentation of a quiet, yet intense composition, “Queequeg”. Cindytalk provides the listener with a few minutes of magic, in a rather unusual piece for them. I like the collaboration between Peter Bjärgö and Matt Howden and the charming ethnic sounds by Irfan. The Floating World offers a slightly surreal anxiety. The Hare And The Moon also doesn’t fail as well as Worm Ouroboros, in a truly epic finale of No Red Seas II. But my personal number one is probably “Dolphins and Whales” by a musician named Alexey V, of whom I’ve never heard anything before. Mystical, organic ambient seasoned with beautiful field recordings.

Of course I found here a few quite mediocre fragments that didn’t speak to me at all, but in fact they’re drowning in a sea of true musical goodness. If you have a few spare euros on paypal, I think you won’t regret spending it on No Red Seas , whether the first or the second part (after all, there’s a lot of flavor on the first one as well). And you’ll be doing a good deed in the process.

PL: Nie jestem pewien czy powinno pisać się recenzje takich wydawnictw jak “No Red Seas”. Wydawnictw, których geneza wynika z bardziej szlachetnych pobudek niż zwykle. A te, którymi kierowały się Lesley Malone i Caroline Jago – swego rodzaju kuratorzy całego przedsięwzięcia – bez wątpienia do takich należą.

Całość dochodu z pierwszej edycji No Red Seas została przekazana Sea Shepherd, organizacji starającej się zapobiegać okrucieństwu wobec delfinów i wielorybów, a w szerszej perspektywie także  powolnemu obumieraniu naturalnego środowiska morskiego wywołanemu przez nielegalne działania człowieka. Z kolei No Red Seas II wspiera The Black Fish, organizację, która przeciwstawia się nielegalnym praktykom rybołówczym. Więcej informacji można znaleźć choćby tutaj: http://noredseas.wordpress.com/

Wydaje się więc oczywiste, że pisanie regularnej recenzji mija się w tym przypadku z celem, a wystawienie jej oceny negatywnej byłoby co najmniej niezręczne. Zwłaszcza, że sami przecież mamy na koncie podobną inicjatywę, czyli Attich Ebulum. Powiem więc wprost: No Red Seas zakupić jak najbardziej warto. 38 kawałków autorstwa projektów w dużej części o uznanej marce na rynku, i to wszystko za 10 euro? Nawet jeśli nie słuchasz na co dzień takiej muzyki, to można przynajmniej wspomóc szczytny cel, a przy okazji być może poznać coś nowego, nauczyć się nowych dźwięków… Zakładam jednak, że jeśli trafiłeś na Santa Sangre, to jako tako odnajdujesz się w ambiencie, folku, neoklasyce czy IDM, bo te właśnie gatunki dominują na obydwu edycjach omawianej kompilacji.

Na szczęście od strony czysto muzycznej Lesley i Caroline oszczędziły mi wewnętrznego konfliktu “jak opisać coś słabego, jednocześnie nie krzywdząc tegoż szczególnie”. Dziewczyny wykazały się smakiem, a utwory, które można tu znaleźć są w większości dobre lub bardzo dobre, kilka wręcz znakomitych. Nie zawodzą te największe nazwy: pięknie prezentuje się Desiderii Marginis w wyciszonej, lecz przejmującej kompozycji “Queequeg”. Kilka minut magii przeżyć można dzięki Cindytalk, w dość nietypowym, jak na nich, kawałku.  Podobać się może wspólna piosenka Petera Bjargo i Matta Howdena, czy czarujące etniczne brzmienia Irfan. Nieco surrealistycznego niepokoju oferuje The Floating World, nie zawodzą również The Hare And The Moon oraz Worm Ouroboros w iście epickim finale No Red Seas II. A moim osobistym numerem jeden jest chyba “Dolphins and Whales” niejakiego Alexey’a V, muzyka zupełnie mi do tej pory nieznanego. Mistyczny, organiczny ambient okraszony przepięknymi field recordings.

Oczywiście znalazło się tu miejsce dla kilku średnich fragmentów, parę zupełnie do mnie nie przemówiło, ale tak po prawdzie toną one w morzu naprawdę fajnych dźwięków. Jeżeli macie te parę wolnych dolarów na paypalu, myślę że nie pożałujecie wydając je na No Red Seas, czy to pierwszą, czy drugą część (wszak na pierwszej też przecież sporo smakowitości). Przy okazji spełnicie dobry uczynek.

V/A – No Red Seas II
Digital 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s