Skorneg – Foehn [English/Polish]

skorneg

[Reviewed by / autor recenzji: stark]

ENG: What an unusual marriage: Cyclic Law’s boss releases his new project in Malignant Records. A North American Ambient Alliance, so to speak. Why exactly did Frederic decide to record it for the Maryland based label and not at home? I don’t know and to be honest, I don’t really care, because when facing this colossus all organizational divagations become completely meaningless.

Skorneg is a fresh Canadian project, where Frederic Arbour joins forces with Christian Corvellec. Apart from his editorial activities Frederic also gives vent to his passion by composing music. He covered hundreds of light years exploring the cosmos in Visions. As Havan he participated in some mysterious occult rituals, deep in a dense forest somewhere in Quebec. Christian has released two albums as Skinwell, but I have to admit that I’ve never listened to his music. Apparently it’s worth looking into, especially since at least one of those CDs he co-released with Martin Dumais of Aun, which we all like very much here at Santa Sangre.

What a giant this “Foehn” is! According to the label, this time the Canadians visit some cold, northern regions, where even polar bears are afraid to venture. “Foehn” is composed of four long, slowly developing tracks. None of them starts with a Hitchcock-esque earthquake. Each is like a snowstorm in the distance, approaching with every minute, eventually absorbing the listener, not offering any chance for escape from this icy maelstrom. The drones generated by these guys are incredibly dense and meaty, but under that initial layer a lot is happening – it seems to me that the Canadians have acquired a unique trait: they are able to connect monumental and massive dark ambient, sometimes even catching on death industrial (this whole form is specific for many Malignant publications), with passages characteristic for artists from glacial ambient areas; passages placed in the background, but obviously marking their strong presence. Except that where the aforementioned artists use minimalist, quiet attributes, Frederic and Christian hit in the face. They throw the naked listener in the middle of a blizzard, allowing the cold wind to sear his face, and the snow to intrude all his body parts. In the last composition entitled “Sherpas” this icy, isolationist spirit is perceptible more distinctively. The composition is more low-key. The musicians move the center of gravity from the overwhelming drones – which are slightly withdrawn into the second plan – to the infinite space disturbed by the strange, monotonous rhythm.

There are a few more atmospheric passages on “Foehn”, but overall it’s an absolutely uncompromising production. At the same time this album absorbs the listener 100%. You can’t free yourself of it so easily. The boys have done a marvellous job. I wonder if it’s a one time romance, but after what I heard on “Foehn” I hope that Christian and Frederic will meet in the studio at least a couple times more in the future.

PL: Cóż za nietypowy mariaż: szef Cyclic Law wydaje płytę swojego nowego projektu w Malignant Records. North American Ambient Alliance, można by rzec. Czemu akurat Frederic zdecydował się to wydać dla wytwórni z Maryland a nie u siebie? Szczerze mówiąc nie wiem i mało mnie to tak po prawdzie obchodzi, bo w konfrontacji z tym kolosem wszelkie organizacyjne dywagacje absolutnie tracą na znaczeniu.

Skorneg to zupełnie świeży kanadyjski projekt, w którym wspomniany Frederic Arbour łączy siły z Christianem Corvellec’em. Frederic poda działalnością edytorską upust swej pasji daje także tworząc muzykę. Pokonywał już setki lat świetlnych eksplorując przestrzeń kosmiczną w Visions. Jako Havan uczestniczył w tajemniczych, okultystycznych rytuałach w głębi puszczy gdzieś w Quebec. Christian z kolei wydał dwie płyty jako Skinwell, ale przyznam, że nigdy nie słyszałem jego muzyki. Najwyraźniej warto się za nią rozejrzeć, zwłaszcza, że przynajmniej jedną z tych płyt współtworzył z Martinem Dumais’em, połową bardzo lubianej przez nas ekipy, czyli Aun.

Ależ “Foehn” to jest gigant. Według wydawcy Kanadyjczycy odwiedzają tym razem mroźne, północne rejony, w które nawet polarne misie boją się zapuszczać. “Foehn” to cztery długie, powoli rozwijające się kompozycje. Żadna nie rozpoczyna się od trzęsienia ziemi.Każda jest jak burza śnieżna w oddali, zbliżająca się z każdą minutą, ostatecznie pochłaniająca słuchacza, nie oferująca żadnej szansy na ucieczkę z oka lodowego tornada. Generowane przez tych facetów drony są niesamowicie wręcz gęste i mięsiste. Pod ich warstwą również sporo się dzieje – wydaje mi się, że Kanadyjczykom udała się rzadka sztuka: potrafili połączyć charakterystyczną dla wielu wydawnictw Malignant formę monumentalnego i masywnego dark ambientu, czasem zahaczającego nawet o death industrial, z umieszczonymi na drugim planie, ale mocno zaznaczającymi swą obecność partiami charakterystycznymi dla artystów parających się glacjalnym ambientem. Tyle że jeśli tamci wykorzystują elementy minimalistyczne, wyciszone, Frederic i Christian uderzają prosto w twarz. Rzucają nagiego słuchacza w środek zamieci, pozwalając aby mroźny wiatr ciął ciało a śnieg wdzierał się w każdy zakamarek tegoż. W ostatnim numerze, zatytułowanym “Sherpas” ten izolacjonistyczny, lodowy duch jest mocniej wyczuwalny. Kompozycja to bardziej stonowana. Muzycy przenieśli środek ciężkości z przytłaczających dronów – które tu są lekko wprasowane w tło – na przestrzeń zakłóconą dziwnym monotonnym rytmem.

Jest na “Foehn” kilka pasaży bardziej atmosferycznych, ale całościowo to bezkompromisowa produkcja. Jednocześnie ta płyta wciąga. Nie pozwala uwolnić się od niej tak łatwo. Panowie wykonali kawał dobrej roboty. Ciekawy jestem czy to jednorazowy wspólny wyskok, ale po tym, co usłyszałem na “Foehn”, mam nadzieję, że jeszcze parę razy Cristian i Frederic się w studiu zejdą.

Skorneg – Foehn
Malignant Records, TumorCD75
CD 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s