Aendlex – Pre Rup Stairs [English/Polish]

aendlex

[Reviewed by / autor recenzji: stark]

ENG: I have emptied many bottles with the company of Division S music, the band whose policy is to support the admirers of strong beverages. Except for pleasurable flights in another state of consciousness, it also simply was always a decent piece of music regardless of alcohol-related issues. Pub-like, a bit folky, old-fashioned, reminiscent of Italian and French films from the sixties and seventies. Such unpretentious time and consciousness machine this Division S is.

Let’s replace the trivial, native kind of beer or wine with original Mexican mezcal and we can similarly characterize Aendlex. The musician himself suggests this kind of booster for a “lecture” of his album. First of all, this one-man project comes from Italy, where they’re pretty swell in this kind of music. But perhaps more important is the spiritual affinity. And physical also, what strikes the ears listening to the vocal parts which seem as if taken straight from the “Something to Drink part whatever you want”. No wonder – a Division S musician did a guest appearance here and you can hear that this imprinted its considerable stigma on “Pre Rup Stairs”. The guy behind the microphone with a lazy, a little careless expression, a wistful, slightly woeful voice spinning his story about his past to a sloshed listener; how he fought arm in arm with Zapata, attacked Yankee trains, drank gallons of tequila, taking peyote from time to time, seducing beautiful Mexican girls … Of course the music on “Pre Rup stairs” is completely devoid of Latin elements – this note about mezcal is indeed stuck in my head, but it’s about the atmosphere. Melancholy, full of longing for youth, for something that will not return anymore.

The instrumental covering is not as rich as Division S. “Pre Rup Stairs” basically consists of several not very long songs with vocals, acoustic guitar and delicate, sometimes even imperceptible synth pads here and there. Sometimes the musician enriches the sound with light bass, sometimes with rhythmic elements, sometimes the sounds have a bit of an “acid” taste… “Pre Rup Stairs” ranks somewhere at the intersection of country, blues and folk, and for example in “Ravin Up Blues” I can even hear Rolling Stones echoes (“Little Red Rooster”). But the whole thing is obviously rather distant from the most popular representatives of these genres, as Aendlex doesn’t ingratiate the listener, the musician plays his game just for himself and for the few people who want to listen to his stories. There is no postural to virtuosity or pathos, it’s an honest and unpretentious slice of one man’s history.

I would love to see Aendlex live one day. I don’t know if Alex plays live, probably not, but if such an opportunity ever presents itself, I’m in. For a few people in a smoky pub or even somewhere outdoors on a warm, summer night. For now, I’m glad with “Pre Rup Stairs”, this music really gives me a lot of joy.

PL: Niejedną flaszkę opróżniłem przy muzyce Division S, zespołu programowo sprzyjającego wszelkiej maści admiratorom procentów. Poza tym, że fajnie się przy tym odlatywało w stan innej świadomości, to również w oderwaniu od kwestii związanych z alko to po prostu porządny kawałek muzyki. Knajpianej, lekko folkowej, bardzo niedzisiejszej, przywodzącej na myśl włoskie i francuskie filmy z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Taki bezpretensjonalny wehikuł czasu i świadomości ten nasz Division S.

Zastąpmy banalne rodzime piwo lub wino oryginalnym meksykańskim mezcalem i możemy podobnie scharakteryzować Aendlex. Sam muzyk sugeruje zresztą takiego wspomagacza do “lektury” swej płyty. Raz, że ten jednoosobowy projekt pochodzi z Włoch, gdzie bardzo im takie granie wychodzi. Ale ważniejsze jest chyba duchowe powinowactwo. I fizyczne zresztą również, co rzuca się w uszy słuchając partii wokalnych żywcem wyjętych z “Czegoś do Picia” – muzyk Division S udzielał się tu gościnnie i słychać, że odcisnął na “Pre Rup Stairs” swoje niemałe piętno. Facet za mikrofonem o leniwej, nieco niedbałej ekspresji tęsknym, lekko zbolałym głosem opowiada lekko zawianemu słuchaczowi o swojej przeszłości, o tym jak walczył ramię w ramię z Zapatą, napadał na jankeskie pociągi, żłopał hektolitry tequili, zarzucał pejotl od czasu do czasu, uwodził piękne Meksykanki… Oczywiście muzyka na “Pre Rup stairs” latynoskich elementów jest zupełnie pozbawiona, ta wzmianka o meskalu we wkładce tak mi w głowie utkwiła, ale chodzi o tę atmosferę. Melancholijną, pełną tęsknoty za młodością, za czymś, co już nie powróci.

Warstwa instrumentalna jest uboższa niż Division S. “Pre Rup Stairs” to w zasadzie kilkanaście niezbyt długich piosenek na wokal, gitarę akustyczną, delikatne, czasem wręcz niezauważalne syntezatorowe podkłady tu i ówdzie wzbogacone to o lekki basowy podkład, to o jakąś partię rytmiczną, czasem dźwięki napierają nieco “kwaśnego” posmaku… “Pre Rup Stairs” plasuje się gdzieś na przecięciu country, bluesa i folku, a w takim “Ravin Up Blues” słyszę nawet echa Stonesów (“Little Red Rooster”). Ale całość oczywiście raczej odległa jest od tego, co prezentują najpopularniejsi przedstawiciele wspomnianych gatunków, gdyż Aendlex nie przymila się słuchaczowi, gra swoje, gra dla siebie i dla tych kilku osób, które chcą posłuchać jego opowieści. Nie ma tu silenia się na wirtuozerię ani patosu, jest za to szczery i bezpretensjonalny wycinek historii jakiegoś człowieka.

Bardzo chciałbym zobaczyć kiedyś koncert Aendlex. Nie wiem czy Alex gra na żywo, pewnie nie, ale gdyby kiedyś była okazja to ja się piszę. Najlepiej dla kilku, kilkunastu osób, w zadymionej knajpie albo nawet gdzieś w plenerze ciepłą, letnią nocą. Na razie cieszę się “Pre Rup Stairs”, bo sporo radości daje mi ta muzyka.

Aendlex ‎– Pre Rup Stairs
Bunkier Productions, BXVII
CDr 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s