Kinit Her ‎– The Poet & The Blue Flower [English/Polish]

kinit_her

[Reviewed by/autor recenzji: stark]

ENG: Kinit Her is a musical embodiment of Nathaniel Ritter and Troy Schafer, assisted from time to time by other musicians. Since 2006 they’ve released over ten albums, for such labels as Small Doses, Paradigms Recordings or Reue Um Reue among others. The disc that we’re going to discuss right here, right now, “The Poet And The Blue Flower”, was released on CD via Brave Mysteries while the Italian label Avant! Records is responsible for the vinyl version, with which I’ve had the opportunity to familiarize myself.

If I had to describe the music in this album in one word, I’d say ‘neofolk’. Except that in this case pigeonholing becomes a bit irrelevant. So what if I describe “The Poet & The Blue Flower” in a way so that anyone reading this keyword expects another Death In June clone, while such a big surprise is given him later on. Is it a pleasant surprise, or perhaps the contrary? Well, it’s a subject for discussion.

Even the short intro caught me with my pants down – “Feast Of Death I” refers to the French chanson tradition, while the title track is a sort of quasimedieval song, except that it overwhelms the listener with an authentic storm of sounds. It’s heavy like a doom metal steam roller; if let’s say Esoteric or Skepticism exchanged their electric guitars with medieval instruments, this is what their music would probably sound like. The third track, “Reconcile” is shorter, it seems lighter and more airy, but these are just appearances as the acoustic guitars strike a sensitive chord and the suppressed rage and despair hidden in the vocals fills the background, painting a very emotional picture. For me it’s the best song on this release. “Silence, My Song I”, a two-minute miniature, closes the first part of the vinyl and forces you to quickly swap it on side B.

As you might imagine “Feast Of Death II” is a continuation of the opening part of the disc. The dueling vocals of both Kinit Her members are probably the most impressive element in “As Old As Day And Night Together”, another fairly depressing piece musically referring to works created several centuries ago. Further down the track the string instruments are riffing in an almost Sunn O))) kind of way. A little more light is hidden in “A Dome Surrounds” heralding the imminent finale of the album. The cheerful nature of both vocals and violins gives a sense of hope for a better tomorrow. A similar situation occurs with the last fragment, “Silence, My Song II”.

This doesn’t change the fact that the general tone of the album is heavily pessimistic. Lyrically Kinit Her refers to post-Romantic German poetry from the beginning of the last century. In conjunction with the music this creates a severe and shattering, but quite interesting conglomerate. Neofolk? Yeah, probably, but it’s the kind that certain experimenters and enthusiasts of overwhelmingly morbid doom romance would find more interesting, rather than fans of runes and such. One may like it, or not, but to refuse Kinit Her its originality is impossible.

PL: Kinit Her to muzyczne wcielenie Nathaniela Rittera i Troy’a Schafera wspomaganych od czasu do czasu przez innych muzyków. Od 2006 roku wydali ponad dziesięć płyt, dla takich wytwórni jak choćby Small Doses, Paradigms Recordings czy Reue Um Reue. Płyta, którą zajmiemy się w tym miejscu, “The Poet And The Blue Flower” na CD wyszła dzięki Brave Mysteries natomiast za wersję winylową odpowiedzialna jest włoska Avant! Records. Z tą właśnie edycją miałem okazję się zapoznać.

Jakbym miał opisać muzykę zawartą na płycie jednym słowem, powiedziałbym “neofolk”. Tyle że w tym przypadku szufladki tracą trochę rację bytu, bo co z tego, że określę “The Poet & The Blue Flower” w ten sposób, skoro ktoś czytając wspomniane słowo-klucz spodziewa się kolejnego klona Death In June a spotyka go taka niespodzianka. Czy miła, czy niekoniecznie to już temat do dyskusji.

Już krótkie intro zaskakuje – “Feast Of Death I” nawiązuje do francuskich “szansonów”, podczas gdy kawałek tytułowy to poniekąd pieśń quasiśredniowieczna, tyle że… przytłaczająca słuchacza autentyczną nawałnicą dźwięków. To utwór ciężki niczym doommetalowy walec, gdyby taki dajmy na to Esoteric czy inny Skepticism zamienili gitary elektryczne na średniowieczne instrumentarium, tak właśnie mogłaby wtedy brzmieć ich muzyka. Trzeci w kolejności “Reconcile” jest krótszy, wydaje się bardziej lżejszy i zwiewny, ale to pozory, jako że kawałek ów uderzają w czułe struny dźwiękami gitary akustycznej, tkwi w nim też tłumiona wściekłość i rozpacz ukryta w wokalach i wokalizach wypełniających tło. Dla mnie to najlepszy utwór na tym wydawnictwie. “Silence, My Song I”, dwuminutowa miniatura zamyka pierwszą część winyla i zmusza do szybkiego przełożenia go na drugą stronę.

Jak nietrudno się domyślić “Feast Of Death II” stanowi kontynuację fragmentu otwierającego krążek. Za to pojedynkujące się wokale obydwu członków Kinit Her najpełniej chyba wypadają w “As Old As Day And Night Together”, kolejnej dość przygnębiającej pieśni nawiązującej muzycznie do twórczości sprzed kilkunastu wieków. W dalszej części utworu instrumenty smyczkowe riffują prawie jak Sunn O))). Nieco więcej światła kryje się w “A Dome Surrounds” zwiastującym rychły finisz albumu. Pogodny charakter zarówno partii wokalnych, jak i wtórujących im skrzypiec daje pewne poczucie nadziei na lepsze jutro. Podobnie sprawa się ma z ostatnim fragmentem, “Silence, My Song II”

Nie zmienia to faktu, że ogólny wydźwięk płyty jest mocno pesymistyczny. Lirycznie Kinit Her nawiązuje do postromantycznej niemieckiej poezji z początku zeszłego stulecia. W połączeniu z muzyką tworzy to ciężki i przygnębiający, ale dosyć interesujący konglomerat. Neofolk? Może i neofolk, ale taki, w którym od fanów runów i innych takich lepiej odnajdą się różnego rodzaju eksperymentatorzy i miłośnicy przytłaczającego doomowego, trupiego romantyzmu. Można lubić, można nie lubić, ale oryginalności odmówić Kinit Her nie sposób.

Kinit Her ‎– The Poet & The Blue Flower
Avant!, AV!025

LP 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s