Litter – Newfound Grids [English/Polish]

litter

[Reviewed by/autor recenzji: stark]

ENG: Such an ugly name for the project and such nice music. Not beautiful, compelling or monumental, but simply nice, modest and without pomposity. These are sounds one could easily miss, not only because of the project’s origins, but also because it’s so unimposing, it prefers to stay in the shadows, out of the way.

Before I get into the music, a word about the entity standing behind the project: Elyse Tabet is a multimedia artist coming from Lebanon, Beirut to be more exact. Who would have thought? It would seem that no one makes modern electronics there. At least I thought so until today, but fortunately there’s this label based in Berlin, Syrphe, whose purpose apart from the simple presentation of little-known yet interesting projects, is to at least try and eradicate in the the minds of the listeners this ignorant and short-sighted approach, and show that also in Arabic countries and even in Africa, people can make this kind of music. Syrphe and its proposals will be hosted on Santa Sangre more often in the near future.

In two tracks Elyse is assisted by another Lebanese musician, Jawad Nawfal. On “Newfound Grids” she offers ten snapshots of the city life. Sometimes these are the images of urban melancholy. Perhaps of Beirut itself. Sometimes she peeks into the countryside, where everything takes place at a slower pace and people still look into each other’s eyes sometimes. The Lebanese artist creates these aural images in a very charming manner, demonstrating a considerable dose of sensitivity, that I suppose characterizes her not only in terms of music.

It’s hard to pigeonhole “Newfound Grids” since ambient combines with IDM, only to willingly float into electronic experimentation, or even a little touch of dub. And all this is gently watered with the Middle Eastern atmosphere subtly suggested in several parts of the album. Elyse is like a musical tailor, often cutting and re-stitching pieces of sound fabric. She loops short sequences, breaks rhythms, intentionally implements some minor glitches and sound impurities, controlling the whole composition from beginning to end, not forgetting about the melody (just listen to probably the most beautiful track, “Homecoming (Monospaced)”). Therefore the album isn’t particularly difficult in reception. On the contrary, “Newfound Grids” is quite a pleasant sonic patchwork.

For most of the duration of this in fact not very long album, as it lasts just over half an hour, the music is rather dynamic, but despite the fact that rhythmic loops often turn towards more or less expected directions, it isn’t a nervous, restless quivering. While so many things are going on here, this release emanates with peace, maybe even joy referring not only to the process of creation, but acquiring a more universal meaning. Conceptually, it reminds me a bit of the Polish ETAlabel’s releases, so if you know or like them, look around, try to find Litter. Because it’s a tiny and modest, and very likeable production.

PL: Taka brzydka nazwa proejktu, a taka ładna muzyka. Nie piękna, zniewalająca czy monumentalna, tylko najzwyczajniej w świecie ładna, skromna i bez zadęcia. To dźwięki, które łatwo przeoczyć, nie tylko ze względu na pochodzenie projektu (o którym za chwilę), ale też właśnie dlatego, rzecz to bardzo nienachalna, której jakby pasowało pozostanie w cieniu, na uboczu.

Zanim przejdę do samej muzyki, słowo o osobie za nim stojącej: Elyse Tabet to multimedialna artystka pochodząca z Libanu, z Bejrutu żeby być bardziej dokładnym. Kto by się spodziewał? Wydawałoby się, że nikt tam nie tworzy nowoczesnej elektroniki. Do tej pory ja przynajmniej tak myślałem, na szczęście jednak jest taka wytwórnia jak mająca swoją siedzibę w Berlinie Syrphe, która powstała także po to by – oprócz prezentacji mało znanych a ciekawych projektów – przynajmniej spróbować wykorzenić z głowy to laickie i krótkowzroczne podejście i pokazać, że w krajach arabskich czy nawet w Afryce też potrafią. Zresztą Syrphe i jej propozycje jeszcze niejednokrotnie na naszych łamach zagoszczą.

Elyse, w dwóch utworach wspomagana przez innego libańskiego twórcę, Jawada Nawfala, proponuje na “Newfound Grids” dziesięć skrawków z życia miasta. Czasem to migawki wielkomiejskiej melancholii. Być może samego Bejrutu. Czasem zagląda na prowincję, gdzie wszystko toczy się w wolniejszym tempie a ludzie patrzą sobie czasem w oczy. Libańska artystka kreuje te obrazy w sposób bardzo urokliwy dowodząc sporej wrażliwości, nie tylko muzycznej jak mniemam.

Ciężko szufladkować “Newfound Grids”, gdyż ambient łączy się tu z IDM, po to tylko aby skwapliwie przejść w elektroniczne eksperymenty czy nawet odrobinę dubu. A to wszystko to podlane delikatnie sugerowaną w kilku fragmentach bliskowschodnią atmosferą. Elyse bawi się przy tym wszystkim w muzycznego krawca, często tnąc, ponownie zszywając fragmenty dźwiękowej tkaniny. Zapętla krótkie partie, łamie rytmy, świadomie wprowadza drobne zgrzyty i nieczystości przez cały jednak czas panując nad kompozycją całości, nie uciekając również od melodii (posłuchajcie choćby najpiękniejszego na płycie “Homecoming (Monospaced)”), przez co płyta nie jest trudna w słuchaniu. Wręcz przeciwnie, bardzo przyjemny w odbiorze ów soniczny patchwork jakim jest “Newfound Grids”.

Przez większość czasu trwania płyty (niezbyt w gruncie rzeczy długiej, trwającej nieco ponad pół godziny), muzyka jest dość dynamiczna, ale pomimo tego, że rytmiczne pętle często skręcają tu w różne mniej lub bardziej spodziewane kierunki, nie jest to nerwowe, niespokojne rozedrganie. Choć dzieje się tu tak wiele płyta tchnie spokojem, może nawet radością nie odnoszącą się wyłącznie do procesu tworzenia, lecz taką bardziej uniwersalną. Koncepcyjnie przypomina mi nieco wydawnictwa rodzimej ETAlabel, jeśli więc znacie bądź lubicie, rozejrzyjcie się i za tym. Bo to mała i skromna, ale niezwykle sympatyczna produkcja.

Litter – Newfound Grids
Syrphe Records, S018
CD, Digital 2013

One response to “Litter – Newfound Grids [English/Polish]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s