Cisfinitum – Industriewerke 2002 – 2012 [ENG/PL]

oc-cisfinitum-industriewerke-2002-2012

[reviewed by / autor recenzji : stark || ENG/PL]

[ENG]: “Industriewerke 2002-2012” can’t boast of a particularly impressive cover. But don’t let this image deceive you, as the album is actually a very interesting document presenting the music published on various compilations, EPs etc. over the years, by one of the most interesting Russian ambient/industrial projects, namely Cisfinitum.

The person responsible for this creation is Evgeniy Voronovsky. Indeed quite an active musician, releasing the results of his work in different labels, format or media. What we find on “Industriewerke 2002-2012” is barely a tiny slip of Cisfinitum’s work outside the project’s ‘regular’ albums. If one would like to give a comprehensive overview of his compilation achievements, they should be prepared to release a substantial box containing at least a couple of CDs.

I really like Cisfinitum. I appreciate his respect and love of analog means of expression. The use of Soviet synthesizers always adds this specific, slightly old-fashioned flavor to his music. I admire his ability to create very emotional compositions, often moving the heart’s sensitive strings. After all Cisfinitum is responsible for one of the most beautiful and touching dark ambient songs, “District Delta”. It’s a real evergreen when it comes to this particular type of music, don’t you agree?

The album opens with “Slide”, a piece originally released on “Heilige Feuer II”, which successfully blends ambient metaphysics with literal, industrial dirt. Lovely ambience, excellent rendition. Another two fragments come from “Land:[Schaft]”, a 4-artist vinyl split that Cisfinitum shared with Inade, Predominance and Bad Sector. “Unmoeglichkeit” alternates monumental, dramatic electronics with moments of apparent relief and peace. “Audiochemie” spreads its tentacles quite slowly with an accompaniment of sirens, only to violently explode with an absolutely impressive analog lunacy full of emotional overtones equal to the best passages of “Polonoid”, my favorite Bad Sector recording. “Audiochemie” is an absolute masterpiece.

“Curve” and “Curse” were once released by Drone Records on a seven-inch vinyl entitled “VS”. Here we can find the more sober aspect of Cisfinitum. It seems as if the musician was trying to hold back his creative rampage, so that the compositions would seem more homogeneous. ” Curse” begins with silent drones and scraps of some samples, but the atmosphere thickens with each second that passes, and eventually gets very hot, suffocating and somehow creepy. While in “Curve” Evgeniy provides us with some industrial horror of crawling grim drones, dull pounding machinery and the moans of the damned, forever trapped between the gears of some infernal machine.

A touch of melancholy and stellar infinity mark this remix of another Russian gothic/ambient project, Necrostellar. Cisfinitum realizes how small and insignificant we are. The following track cannot be treated differently than as a curiosity. “Viderunt Omnes”, a twelfth-century piece originally composed by Pérotin, is recorded here using… a Game Boy. On youtube you can find a video of the raw version of the recording – the version provided here is polished and enriched with human voice samples and electronic background. It is interesting in general, but… well, I prefer the previous tracks. For dessert, we get “Wolves”, an unreleased track that is simply splendid. Dense, driven by rhythmic percussions, yet at the same time not devoid of almost post-rock etherealness.

“Industriewerke 2001 – 2012” is an excellent album, proving that Cisfinitum keeps in good shape over the years. What else can I say anyway? This is one of the most interesting and creative projects of the post-industrial scene, and this release is its suggestive testimony.

[PL]: Nieszczególnie efektowną okładką pochwalić się może “Industriewerke 2002-2012”. Niech was jednak ten obrazek nie zwiedzie, albowiem płyta ta jest w istocie bardzo interesującym dokumentem przedstawiającym muzykę, którą na różnego rodzaju kompilacjach czy EP-kach na przestrzeni lat zamieszczał jeden z najciekawszych rosyjskich projektów ambient/industrial, czyli Cisfinitum.

Za twór ów odpowiada Evgeniy Voronovsky. Bardzo to aktywny zresztą muzyk, wydający efekty swojej pracy w różnych wytwórniach, w różnych formatach, na różnych nośnikach. To, co znajdziemy na “Industriewerke 2002-2012” to ledwie wycinek twórczości Cisfinitum spoza “regularnych” albumów. Gdyby chcieć wydać kompleksowy przegląd kompilacyjnego dorobku Rosjanina, trzeba by się liczyć z koniecznością przygotowania pokaźnego, kilkupłytowego boxu.

Ja Cisfinitum bardzo lubię. Cenię zamiłowanie do analogowych środków wyrazu, sowieckich syntezatorów, co zawsze dodawało specyficznego, lekko niedzisiejszego smaczku do muzyki tego twórcy. Podziwiam umiejętność tworzenia kompozycji niezwykle emocjonalnych, poruszających nierzadko bardzo czułe struny w sercu. Przecież Cisfinitum jest odpowiedzialny za jeden z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających utworów dark ambientowych, jakie kiedykolwiek powstały, czyli “District Delta”. To prawdziwy evergreen jeśli chodzi o ten konkretny rodzaj muzyki, chyba zgodzicie się ze mną.

Płytę otwiera “Slide” pierwotnie umieszczony na “Heulige Feuer II”, w którym muzyk udanie miksuje ambientową metafizykę z industrialnym brudem i dosłownością. Piękny klimat, doskonałe wykonanie. Dwa kolejne fragmenty pochodzą z “Land:[Schaft]”, winylowym poczwórnym splicie, który Cisfinitum dzieliło z Inade, Predominance i Bad Sector. “Unmoeglichkeit” przeplata monumentalną, dramatyczną wręcz elektronikę z chwilami pozornej ulgi i spokoju. Z kolei “Audiochemie” dość powoli, przy akompaniamencie syren alarmowych rozwija swe macki, aby w pewnym momencie z pełną siłą eksplodować absolutnie imponującym analogowym obłędem swym emocjonalnym wydźwiękiem dorównującym najlepszym fragmentom “Polonoid”, mojej ulubionej płyty Bad Sector. “Audiochemie” to prawdziwy majstersztyk.

“Curve” i “Curse” wydało niegdyś Drone Records na siedmiocalowym winylu zatytułowanym “VS”. Tu możemy zapoznać się z bardziej stonowanym obliczem Cisfinitum. Wydaje się jakby muzyk próbował trzymać swoje twórcze nieokiełznanie na wodzy, przez co kompozycje są jakby bardziej jednolite. “Curse” rozpoczyna się wyciszonymi dronami i strzępami jakichś sampli, atmosfera jednak zagęszcza się z każdą sekundą, robi się bardzo duszno, gorąco i jakoś tak nieprzyjemnie. Za to w “Curve” muzyk funduje nam nieco industrialnego horroru z ponuro pełznącymi dronami, głucho dudniącą machinerią i jękami potępionych, na wieki uwięzionych pomiędzy kołami zębatymi jakiegoś piekielnego urządzenia.

Odrobinę kosmicznej melancholii i nieskończonej gwiezdnej przestrzeni odnaleźć można w remiksie utworu innego rosyjskiego projektu gottycko/ambientowego, czyli Necrostellar. Cisfinitum uświadamia jak mali i niewiele znaczący jesteśmy… Natomiast kolejnego fragmentu nie mogę traktować inaczej niż jak ciekawostki. “Viderunt Omnes” to utwór Perotina, dwunastowiecznego kompozytora nagrany przy użyciu… Game Boy’a. Na youtube można znaleźć zapis video surowej wersji tego nagrania; ta wersja jest oszlifowana, wzbogacona o brzmienia ludzkiego głosu i elektroniczne tła. No jest to ogólnie ciekawe, ale… poprzednie utwory w komplecie podobają mi się bardziej. Na deser dostajemy “Wolves”, niepublikowany dotąd kawałek, który jest po prostu kapitalny. Gęsty i napędzany perkusyjnym rytmem a przy tym niepozbawiony niemalże postrockowej eteryczności.

“Industriewerke 2001 – 2012” jest płytą doskonałą, udowadniającą, że Cisfinitum wysoką formę utrzymuje cały czas. Zresztą co ja będę gadał, to przecież jeden z najbardziej kreatywnych projektów na postindustrialnej scenie, a to wydawnictwo jest tego bardzo sugestywnym świadectwem.

Cisfinitum ‎– Industriewerke 2002-2012
CD, Compilation, Limited, 2013
Old Captain, OCCD09

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s