Grunt – Someone Is Watching [English/Polish]

grunt

[reviewed by / autor recenzji: Iaha Crax  || ENG/PL]

ENG: This is not a new Grunt album, but an old tape released in 1998, remastered in CD format by Hermetique in 2005 and reissued in 2011 by Force Majeure. It comes in a simple black case with an insert detailing the functionality of video surveillance.

“Watch your back” contains menacing and pervasive hissing voices, describing the anger and desperation of useless attempts to escape the surveillance. Rumbling fearful noises on a deep, laden ambient background close to an atmospheric approach in the vein of Navicon Torture Technologies. A feeling of domination arises in the listener’s mind from the second track, “Someone is watching”. Sharpened electronics drilling to the core of the hearing apparatus. It’s a track of pure blistering force that reminds me of some of Vivenza’s savage musique concrète.

“You can’t hide” uses a reverberating speech sample as a kind of pervasive media catch phrase that heinously infiltrates your mind. An obsessive phrase repetition born of fear and horror and accentuated by an asphyxiating ambient atmosphere. Information here acquires a more meditative dimension, suffocating the listener in a web of linear low-tone frequencies, veiled by an aural pulsating ambience. Everything is information around us: our everyday urban walk or leisure is a forced/ induced so called social knowledge that affects our behaviour. We are no longer in possession of our mind.

The fifth offering is a crushingly heavy track enforced by disturbed vocals: lo-fi power electronics in the purest filthy Finnish manner. On “Secrets on Technology” we find an outburst of noise disharmony at the antipode of the controlled sound of Genocide Organ yet still dealing with similar themes.

You can never be braced for such an explosion of sound intolerance as is placed before you in “Conversation” – “the nightmare of swarming indistinguishable sameness”; an ambient designed track performed with the aggressiveness of harsh electronics. It resembles the alien sounds created by black metallers Darkspace or Vega.

“Hidden Microphones” seems like an unbearably distorted field recording. As if a world deprived of carnality has been reduced to an undistinguished form of speech. “So Pu” ends the album in a mix of old industrial and musique concrète, all pervaded by harsh ambient viciously corroded by a sense of the uncanny.

“Someone Is Watching” is a programmatic album exploring the facades of this new form of control: the video surveillance. It proves to be both a powerful musical offering of old-style electronics and a critical, almost cynical thematic approach.

PL: To nie jest nowa płyta Grunt, lecz materiał z pochodzącej z 1998 roku kasety, zremasterowanej i wydanej na CD w 2005 przez Hermetique a potem wznowionej w 2011 przez Force Majeure. Płyta trafia do nas opakowana w proste czarne pudełko zawierające również wkładkę dotyczącą inwigilacji video.

“Watch Your Back” zawiera dominujące, groźne syczące wokale opisujące gniew i desperację wywołaną niemożnością uwolnienia się od wszechobecnej inwigilacji. Dudniące przerażające dźwięki nałożone są tu na ambientowe tło w sposób przypominający dokonania Navicon Torture Technologies. Poczucie dominacji wzmaga się w umyśle słuchacza od drugiego utworu, “Someone Is Watching”. To ostra elektronika wwiercająca się w rdzeń aparatu słuchowego, utwór emanujący druzgocącą siłą przywodzącą na myśl dziką musique concrete Vivenzy.

“You Can’t Hide” wykorzystuje efekt pogłosu w samplu wokalnym, mającym kojarzyć się z wszechobecną chwytliwą frazą medialną podstępnie infiltrującą umysł. Zdanie to zrodzone ze strachu, obsesyjnie powtarzane, akcentowane jest duszną ambientową atmosferą. Informacja nabiera medytacyjnego wymiaru, choć słuchaćz cierpi zaplątany w sieć niskich częstotliwości, otoczony aurą pulsującego ambientu. Wszystko wokół nas jest informacją: choćby spacer po mieście lub wypoczynek to wymuszona/wmuszona tak zwana wiedza socjalna, która wpływa na nasze zachowanie. Nasz własny umysł nie należy już do nas.

Piąty fragment to przygniatająco ciężki, wspomagany zniekształconymi wokalami track: lo-fi power electronics w najczystszym, ohydnym fińskim wydaniu. “Secrets On Technology” to eksplozja dysharmonijnego hałasu, to przeciwieństwo kontrolowanych brzmień jakimi para się Genocide Organ, choć oba projekty tematycznie są zbliżone.

Nic nie przygotuje cię na taki wybuch dźwiękowej nietolerancji, jaki usłyszeć można w “Conversation” – “zmorze wpełzającej wszędzie nierozróżnialnej jednakowości”; ambientowym tracku, zagranym z agresywnością charakterystyczną dla ostrej elektroniki. Przypomina on obce brzmienia tworzone przez blackmetalowców z Darkspace czy Vega.

“Hidden Microphones” brzmi jak niesamowicie zniekształcone nagrania terenowe. Jest jak pozbawiony cielesności świat, zredukowany do nieokreślonego potoku mowy. “So Pu” wieńczy album miksturą starego industrialu i musique concrete, wszystko jest tu przesiąknięte surowym ambientem dziko korodowanym przez uczucie osobliwości.

“Someone Is Watching” to programowy album eksplorujący fasady owej nowej formy kontroli: inwigilacji video. Jest jednocześnie potężnym kawałkiem staroszkolnej elektroniki, jak i krytycznym, żeby nie powiedzieć cynicznym podejściem do tematu.

Grunt ‎– Someone Is Watching
Force Majeure
Cassette Tape/CD, 1998/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s