Boards Of Canada – Tomorrow’s Harvest [English/Polish]

boards_of_canada

[reviewed by / autor recenzji: John Pearson || ENG/PL]

ENG: The latest Boards Of Canada album sees the duo venture towards more sparse, minimalist territory.

Whilst there is still a strong sense of polyphony in their output, the approach of ‘Tomorrow’s Harvest’ rolls back towards the desolate, icy sound that characterized their full-debut ‘Music Has The Right To Children’, though samples, field recordings and shortwave radio soundbites take more of a back seat, with the analogous synths and electronics being the dominant medium.

With the second track ‘Reach For The Dead’ this change makes itself more obvious. The music is altogether more sparse and glacial, ethereal and mournful. Slow, oscillating, sequenced arpeggios permeate and accentuate compositions, playful and foreboding like the soundtracks of John Carpenter set to the backdrop of the IDM style which Boards Of Canada are often grouped within:

‘Jacquard Causeway’ is typically BOC in that there is a constant emphasis on pitch alteration with the various layers of notes, perpetuating a nostalgic ambience that is onmipresent within their body of work.

‘Cold Earth’ is one of the more upfront tracks, central to its rhythm, like their previous song ‘1969’ from the sun-drenched Geogaddi but towards the polarity of winter.

‘Palace Posy’ is quite similar to some earlier work by Autechre, particularly ‘Amber’ and ‘Chiastic Slide’, with a bassline and melody juxtaposed from one another, sounding mildly disjointed but simultaneously fluid.

Along with each of the songs possessing their own unique characteristic, the change to a more ‘glacial’ sound is reflected in the use of more direct, mechanized percussion as opposed to the more organic and naturalistic approach that was prevalent in older work. This strangely brought to mind Massive Attack’s ‘Mezzanine’, but with a less ‘urbane’ quality.

The album is structurally like every other full length by the duo, perhaps offering an explanation for its consistent atmosphere and use of ideas. ‘Tomorrow’s Harvest’ consists of seventeen tracks, with lengthier pieces often bridged together by shorter tracks which would hold themselves out individually, yet act as necessary interludes which give a further sense of the elemental to their greater picture.

Whilst it may take getting used to for familiar listeners, it sinks in rather quickly. After the disappointment that came with Autechre’s overlong and mostly indulgent ‘Exai’, this comes as a relief. It’s focused, well conceptualized, and successfully manages to cultivate new ideas on top of old ones, making for an excellent album as a whole.

PL: Najnowsza płyta Boards Of Canada przenosi twórczość duetu w bardziej rozmyte, minimalistyczne terytoria.

Choć wciąż jest tu wyczuwalne silne poczucie polifonii, to jednak podejście muzyków na “Tomorrow’s Harvest” bliższe jest lodowemu brzmieniu, które charakteryzowało ich pełnometrażowy debiut, “Music Has The Right To Children”, choć sample, nagrania terenowe i skrawki odgłosów rodem z nadającego na falach krótkich radia znajdują się tu na drugim planie, a medium dominującym są analogowe syntezatory i elektronika.

Wraz z drugim utworem, ‘Reach For The Dead” ta zmiana wydaje się jeszcze bardziej oczywista. Muzyka jest ascetyczna i lodowata, zwiewna i żałobna. Powolne, wibrujące, sekwencjonowane pasaże przesiąkają i akcentują kompozycję stanowiącą jakby zapowiedź nadejścia czegoś złego, niczym soundtracki Johna Carpentera na IDM-wym tle, Board Of Canada zresztą jest często wrzucany do tego IDM-owego wora.

“Jacquard Causeway” to typowy Boards Of Canada, ze stałym naciskiem na zmiany tonacji poprzez wprowadzanie kolejnych warstw dźwiękowych; całość utrwala nostalgiczną atmosferę wszechobecną w całym ich dorobku.

“Cold Earth” to jeden z bardziej bezpośrednich utworów, stawiający na rytm, podobnie jak “1969” ze słonecznego “Geogaddi”, choć zmierzającego w objęcia zimy.

“Palace Posy” przypomina nieco wczesne prace Autechre, zwłaszcza “Amber” i “Chiastic Slide” z uzupełniającymi się wzajemnie linią basu i melodią, brzmiąc lekko bezładnie, ale i dość płynnie.

Wraz z każdym kolejnym posiadającym zresztą własny, unikalny charakter utworem, to przejście w bardziej “lodowe” brzmienia odzwierciedla się w wykorzystaniu bezpośrednich, mechanicznych perkusjonaliów, w przeciwieństwie do bardziej organicznego, naturalnego podejścia tak powszechnego w ich poprzednich pracach. W dziwny sposób przywodzi mi to na myśl “Mezzanine” Massive Attack, choć w mniej “wytwornym” wydaniu.

Strukturalnie płyta jest podobna do poprzednich dzieł duetu. “Tomorrow’s Harvest” składa się z siedemnastu utworów, gdzie dłuższe kawałki są łączone krótszymi fragmentami mogącymi spokojnie egzystować jako indywidualne byty, tu jednak służą jako interludia niezbędne dla uzyskania szerszego obrazu całości.

Choć zaznajomienie się z płytą może zająć znającym projekt słuchaczom nieco czasu, to powinniście wsiąknąć w płytę dość szybko. Po rozczarowaniu związanym z rozciągniętym i przymilnym słuchaczowi “Exai” Autechre, ten album daje sporą dozę wytchnienia. Jest skupiony, przemyślany i udanie kultywujący nowe pomysły na szczycie tych starych. Całościowo to świetna płyta.

Boards Of Canada – Tomorrow’s Harvest
Warp Records, Music 70 [WARPCD257]
CD/LP/download 2013

One response to “Boards Of Canada – Tomorrow’s Harvest [English/Polish]

  1. Reblogged this on stench of ishtar and commented:
    I’m now contributing reviews to the Polish online magazine Santa Sangre.

    Here’s my review of the new Boards Of Canada album ‘Tomorrow’s Harvest’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s