COREPHALLISM / GNAW THEIR TONGUES – split [Polish/English]

corephallism2

autor recenzji / reviewed by: stark || PL: Drugie wydawnictwo Lascivious Aesthetics jakie mamy perwersyjną przyjemność recenzować, to winylowy split znanego już nam z pierwszego miniCD Corephallism i uznanego już w pewnych kręgach, choć na naszych łamach debiutującego Gnaw Their Tongues z Holandii. To nie jest pełnometrażowe wydawnictwo, raptem kilkanaście minut muzyki. Lecz stężenie deprawacji i zwyrodnialstwa jest tu tak wysokie, że dla wielu nawet ta chwila może okazać się zbyt długa.

Zaczyna Corephallism. Zaczyna w niesamowitym stylu, przejmujący dron, który niejako zapowiada koszmar w jaki wkrótce będzie nam dane wkroczyć. Koszmar wolny od diabłów i demonów, ograniczony do ciasnej piwnicy małego domku na przedmieściach. Z czasem do partii ambientowej dołącza szalejący wir hałasu oraz przetworzone krzyki – dalej wszystkie te elementy płyną równolegle. Okrucieństwo i strach, władza i posłuszeństwo, bezsilność i folgowanie swym najniższym instynktom. To “Abandonment”, mocny, naprawdę mocny kawałek z pogranicza ambient i power electronics.

Drugim utworem Corephallism jest “Rapes Of Convenience”, fenomenalny, przerażający monument, w którym metaliczne zgrzyty, sprzężenia i nieludzki wokal zbijają się w mur nie do przebicia, ścianę, na której zedrzesz sobie paznokcie próbując wydostać się z tej zatęchłej piwnicy. Obydwa utwory Corephallism podobają mi się o piekło bardziej niż te z miniCD. Nie wiem na czym to polega, ale przy całym swym odrażającym brudzie mają one w sobie coś kuszącego, może nawet przystępnego. Być może to umiejętność manipulowania nastrojami, budowania odpowiedniej atmosfery? “Rapes Of Convenience” skonstruowane jest kapitalnie, a największe wrażenie robi na mnie ta pauza, kilkunastosekundowe wyciszenie, chwila wytchnienia, przed kolejną falą tortur, taką która zalewa ofiarę ze zdwojoną siłą.

Gnaw Their Tongues prezentuje bardziej abstrakcyjne podejście do tematu. Zresztą sam tytuł mówi bardzo wiele: “A Moral Guide To Self-Castration And Necrophilia”. Cóż, po wspomnianym w tytule zabiegu, raczej trudno myśleć jasno i klarownie, wszelkie drugoplanowe bodźce zlewają się w bezkształtną masę, zewnętrzne czynniki nie mają znaczenia, liczy się tylko ból, dominujący nad wszystkim innym. Gitarowe sprzężenia, przetaczające się zwały złomu, nieregularne uderzenia jakiegoś żelastwa, ryki zarówno cierpiącego, jak i zadającego cierpienie, smród i chaos. Strona Corephallism zrobiła na mnie większe wrażenie, ale umiejętności tworzenia sugestywnego nastroju Gnaw Their Tongues odmówić nie mogę.

Projekt z Holandii to już uznana marka, która niczego udowadniać nie musi. Na tej dziesięciocalówce potwierdziła tylko swoją klasę. Ja jednak chcę więcej Corephallism, gdyż to, co Shane zrobił w tych dwóch kawałkach dosłownie zdmuchnęło mi łeb z karku, i potem musiałem go po omacku szukać po pokoju. Świetne, straszne, fascynujące kilkanaście minut perwersyjnej, pięknej ohydy.

ENG: The second Lascivious Aesthetics release we have the perverse pleasure of reviewing, is the vinyl split of Corephallism and Gnaw Their Tongues from the Netherlands, already known to us from the first mini-CD and recognized within certain circles, but with virgin status in our magazine. This is not a full-length release, just a few minutes of music. But the concentration of deprivation and degeneration here is so high that for many, even these few may be too long.

Corephallism’s segment begins. It starts in an amazing style, with a poignant drone, announcing a nightmare we’ll soon enter in. A nightmare free of devils and demons, limited to the cramped basement of a small house in the suburbs. Later the ambient part is joined by a raging maelstrom of noise and prepared human voice – all these elements flow in parallel like cruelty and fear, power and obedience, helplessness and indulgence of base instincts. This is “Abandonment”, a strong, really powerful piece of ambient / power electronics.

The second Corephallism track is called “Rapes Of Convenience”. It’s a phenomenal, terrifying monument, where metallic scrapings, distortions and inhuman vocals huddle up against each other forming an impenetrable wall, the wall on which you’ll tear your nails off, desperately trying to get out of this basement. Both Corephallism tracks I like a hell lot more than those on the mini-CD. I don’t know why, but within all this disgusting filth they offer something tempting. Maybe it’s the ability to manipulate moods, building the proper atmosphere? “Rapes Of Convenience” is brilliantly constructed, and the most impressive moment for me is this pause, the few seconds of stillness in the middle – a respite before the next wave of torture, which floods the victim with a vengeance.

Gnaw Their Tongues presents a more abstract approach to the subject – the title reveals a lot: “A Moral Guide To Self-Castration And Necrophilia”. Well, after the aforementioned procedure, it’s rather difficult to think clearly and lucidly, all secondary stimuli merge into a shapeless mass, external factors don’t matter, it’s all about pain, dominant over anything else. Guitar distortions, rumbling piles of scrap metal, irregular strokes of some iron junk, roars of both victim and tormentor, stench and chaos. Corephallism’s side made a greater impression on me, but I can’t deny Gnaw Their Tongues’ ability to create an evocative mood.

The Dutch project doesn’t need to provef anything. On this 10” Gnaw Their Tongues simply confirmed its style. Yet I want more of Corephallism, because what Shane has done in these two pieces literally blew my head off my neck, and then I had to look for it around the room. Great, terrible, fascinating few minutes of perverse, beautiful abomination.

Lascivious Aesthetics

COREPHALLISM / GNAW THEIR TONGUES – split
10” 2012
Lascivious Aesthetics [004]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s