Contest #12 [Drone Records]

Winyle Drone Records do wygrania // Drone Records vinyls to win!

PL: Czas na kolejny konkurs. Tym razem z nie byle jakimi nagrodami, gdyż do wygrania mamy dwa winyle z Drone Records: Column One  – “Antiphona” 10” i VA – “Drone-Mind // Mind-Drone Vol. 2”. Aby je zdobyć, wystarczy odpowiedzieć na 2 pytania:

1. Jakie są twoje 3 ulubione wydawnictwa Drone Records? (jeśli nie ma takowych, wymień trzech artystów, których muzykę chciałbyś usłyszeć na wydanych przez Drone winylach)
2. Napisz w kilku zdaniach dlaczego słuchasz muzyki z winyli.

Na odpowiedzi czekamy do niedzieli 16 czerwca, godz. 12.00 pod adresem: santasangre.magazine@gmail.com. Nagrodzimy dwie najciekawsze odpowiedzi. Zwyciężca otrzyma jeden z wymienionych winyli.

ENG: Time for another contest. This time we have two Drone Records vinyls to win: Column One – Antiphona 10” and VA – “Drone-Mind // Mind-Drone Vol. 2”. If you want them, answer two questions:

1. What are your 3 favourite Drone Records releases (in case you don’t have such, name 3 artists whose music you’d like to listen on vinyls released by Drone Records)
2. Write in few words why you listen to the vinyls.

We’re waiting for the answers until next Sunday, 16th of June, 12.00 PM at santasangre.magazine@gmail.com. Two most interesting answers will be awarded, one winner will receive one album.

drone_1

drone_2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s