CRYOBIOSIS – Within Ruins [Polish/English]

cryobiosis

autor recenzji / reviewed by: stark || PL: Cryobiosis to kolejny niezły wynalazek Simona Heatha z Cryo Chamber. Projekt pochodzi z Rumunii i szczerze mówiąc zupełnie mnie nie dziwi, że zauroczył on Simona. Nie tylko ze względu na fakt, że to bardzo udany kawałek dark ambientu.

Ewidentnie bowiem widać, że twórczość Simona mocno wpłynęła na Cristiana Voicu i zdaje się być jego główną inspiracją. Płyta “Within Ruins” zawiera dwanaście utworów, nieszczególnie rozwlekłych, najdłuższy ma około 8 minut, pozostałe mają raczej długość standardowych piosenek, żadnych epickich monumentów tu nie uświadczymy. Ale podobnie jak w przypadku Atrium Carceri czy Sabled Sun płyta opowiada dźwiękami pewną przerażającą i przejmującą historię, w tym przypadku z pogranicza horroru i postapokaliptycznego sci-fi. Albo raczej, szkicuje pewien zarys fabuły a reszta filmu wyświetla się na bieżąco wewnątrz umysłu.

Bo twórczość to o zdecydowanie filmowym, ilustracyjnym charakterze. Odnaleźć tu można i strach przed spowodowaną nową sytuacją, rozpacz po utracie wszystkiego, co bohater – albo słuchacz – znał i kochał, ciekawość nieznanego, przebłysk nadziei. Słuchacz może tu się bardzo mocno identyfikować z bezimiennym bohaterem, gdyż w przeciwieństwie do filmu lub książki, w których reguły i los postaci z góry są przesądzone, tutaj – używając kilku drogowskazów pozostawionych przez Cristiana – oraz przede wszystkim wspomaganej przez muzyka własnej wyobraźni, każdy z was może poprowadzić historię wedle własnego uznania.

I dokładnie na tej zasadzie działają też dzieła Atrium Carceri czy ostatnio także Sabled Sun, nie wspominając o tym, że Simona również pociągają podobne apokaliptyczne klimaty. W aspekcie stricte muzycznym, kompozytorskim również dostrzegam pewne paralele. Cristian unika tworzenia rozbudowanych masywnych tworów na rzecz zwartych struktur muzycznych, epizodów fabularnych można by rzec. Choć jest to rzecz darkambientowa, nie mogę powiedzieć aby opierała się przede wszystkim na dronach – te owszem, są tu obecne, ale działają na takich samych prawach jak rytmy, nagrania terenowe czy melodie. Te ostatnie stanowią bardzo mocny punkt płyty. Nie sa może szczególnie wyrafinowane czy oryginalne, ale doskonale budują atmosferę albumu i emocje jakie mogą podczas tej drogi donikąd towarzyszyć słuchaczowi.

Zastanawiałem się, które utwory wyróżnić, ale nie potrafię. Wszystkie są równie dobre, żaden nie odstaje, wszystkie tworzą zwartą całość, opowiadanie, które winno się poznać od początku do końca, bo inaczej można zgubić wątek. Myślę, że sam muzyk nie powinien gniewać się za to, że wprost przyrównuje jego twórczość do pracy kogoś innego, bo w tym przypadku to żadna ujma. Cryobiosis podąża ścieżką wytyczoną przez Atrium Carceri, ale robi to w sposób niezwykle umiejętny tworząc niesamowicie nastrojowe dzieło, pełne kapitalnych brzmień, chwytliwych melodii, pod koniec dostarczających wzruszeń autentycznie chwytających za gardło (posłuchajcie wieńczących album “Departure” i “Serenity”!). Podoba mi się “Within Ruins” bardzo i czekam na więcej.

ENG: Cryobiosis is another successful invention by Simon Heath of Cryo Chamber. The project originates from Romania and quite frankly, I’m not surprised that it put a spell on Simon. Not only because it’s a very good piece of dark ambient.

It’s evident that Simon’s works have strongly influenced Cristian Voicu and seem to be his main inspiration. “Within Ruins” contains twelve not particularly long tracks – the longest runs for about 8 minutes, while the others are rather standard length pieces – we won’t be experiencing any epic monuments here. But as in the case of Atrium Carceri or Sabled Sun this album tells with sounds a terrifying and poignant story, in this case, something between horror and post-apocalyptic sci-fi. Or perhaps I should say that the artist merely sketches a storyline, and the rest of the movie is displayed inside the listener’s mind.

Because it’s a very cinematic work, of a strongly illustrative nature. On the album you’ll find fear caused by new circumstances, despair after losing all that the character – or listener – knew and loved, curiosity for the unknown, a glimmer of hope. The listener can very strongly identify with the nameless character because, as opposed to a movie or a book where the rules and the character’s fate are prejudged, here – with a few signposts left by Cristian, and above all with your own imagination supported by the music – each and every one of you can create and follow the story at your discretion.

Atrium Carceri and recently Sabled Sun albums function precisely on this principle, not to mention that Simon is also attracted by similar apocalyptic atmospheres. In purely musical or compositional terms, I see some similarities as well. Cristian avoids the creation of extensive, massive formations preferring dense musical structures, episodes of a feature, you might say. While this is still dark ambient, I cannot say that it’s based primarily on drones – these are indeed present here, but they operate on the same footing as rhythms, melodies or field recordings. Melodies are one of the highlights of the album. Perhaps they aren’t particularly sophisticated and original, but they build the album’s atmosphere very suggestively, as well as generate the emotions that accompany the listener during this journey to the unknown.

I was wondering which tracks I could feature, but I don’t know. All of them are equally good, none stands out, all are integrated into a whole; the story that you must follow from beginning to end, lest you should lose the thread. I think the musician himself would not resent being directly compared to the works of someone else, because in this case it’s no disparagement at all. Cryobiosis follows the path traced by Atrium Carceri, but it does so in a very skillful way, creating an incredibly atmospheric storyline, full of immense sounds, catchy melodies, emotions that grip the throat at the end (listen to the crowning of the album: “Departure” and “Serenity”!). I really liked “Within Ruins” and I look forward to more.

Cryo Chamber

CRYOBIOSIS – Within Ruins
download 2013
Cryo Chamber

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s