MONADE – Your Own Ghost [ENG/PL]

MONADE – Your Own Ghost
CD-r/download 2013
xpl 014

monade

reviewed by / autor recenzji: Peter Marks

ENG: While Exai is agonized over and dissected piece by piece, Monade’s new record manages to do what tired dinosaurs have abandoned in pursuit of relevancy: incarnate the imagination. Bright and vivid compositions explode with both light and shade in perfect balance. This is the second work by Roberto Donato and is a sumptuous feast for the senses. There are glorious, extended passages of ambient perfection and also you will find jarring beats mixing it up in a kind of surrealistic installation that by turns soothes and sears the psyche. The journey is there, the path laid out in front of you but the choice is yours and yours alone… do we plunge into the extremities of mind or do we remain tethered to what is known and comfortingly reassuring.

The cynic in me wants to inform our readers that these twittering glitches and disconcerting jabs of machinery gone off the rails are what past their sell by date bands from the 1980s utilize to give their unfinished, static sketches an ‘organic’ feel.

This is how one does these things correctly. Your mind can easily flesh out the rest, there is no need for any guide markers. Either Monade’s new work appeals to you or it does not and it is this lack of a muddling middle ground which sets this group so far apart from the established norms of whatever IDM is considered now. Perhaps the intelligent quotient is what I’m hearing here, and if that is the case, I don’t want to even know what the other two letters stand for.

Progressions, melody, tone. These three constants run through Your Own Ghost like blood in an arterial system; the sustenance provided will keep your grey matter on it’s toes even as the splendid atmospheres of Monade soothe your troubles away. An album for dark, wintery reflections and an album given over to reflective moments that will have your thoughts curling in upon themselves. The endless, infinite divisibles of mathematics have their hour on Your Own Ghost and for the duration we become abstract patterns of consciousness. To play amidst the light and shade of contrasting doctrines and to know somehow that there is a reason we’re unable to understand.

This label continues to release dynamic, resolute material. Now on their fourteenth outing, Xtraplex are becoming highly stylized in who and what they choose to put out. I hope they didn’t think I’d forgotten, because that would be impossible.

PL: Podczas gdy Exai dogorywa, rozrywany kawałek po kawałku, nowa płyta Monade osiąga to, co zmęczone dinozaury porzuciły podczas swojej drogi: inkarnację wyobraźni. Jasne i żywe kompozycje wybuchają zarówno światłem, jak i cieniem w doskonałej równowadze. Drugie dzieło Roberto Donato to zdecydowanie wystawna uczta dla zmysłów. Mamy tu wspaniałe pasaże ambientowej perfekcji, ale i ostre bity, co w efekcie miesza się w rodzaj surrealistycznej instalacji, która na przemian koi i wypala psychikę. Ścieżka rozpościera się dokładnie przed wami, ale wybór należy wyłącznie do was… zanurzamy się w ekstremach umysłu, czy pozostajemy przykuci do tego co jest nam znane i pocieszająco uspokajające?

Cynik we mnie pragnie poinformować naszych czytelników, że te świergoczące trzaski i niepokojące uderzenia maszyny, która zjechała z torów, to coś co stare bandy z lat 80-tych wykorzystywały aby dać swym niedokończonym starym szkicom “organiczny” feeling.

A tu mamy kogoś, kto robi to jak należy. Wasze umysły spokojnie mogą same dopowiedzieć sobie całą resztę, ta muzyka nie potrzebuje żadnych kierunkowskazów. Albo nowa praca Monade do was trafi, albo nie i właśnie ten brak ogłupiającej przestrzeni neutralnej sprawia, że ta grupa jest tak odległa od tego, co dziś uważa się za IDM. Ten przedrostek “inteligentny” mogę tu dostrzec, ale w takim razie nie chcę nawet domyślać się, co mogą oznaczać pozostałe dwie litery.

Progresja, melodia, brzmienie. Te trzy stałe wartości płyną przez “Your Own Ghost” jak krew przez ciało; pożywka, dostarczana przez płytę utrzyma wasze szare komórki na baczności nawet jeśli wspaniałe klimaty Monade ukoją twoje zmartwienia. To album do ciemnych, zimowych rozważań. Niekończące się matematyczne podzielniki mają swój czas na “Your Own Ghost”, a na czas trwania tej płyty stajemy się abstrakcyjnymi ścieżkami świadomości. Grać pośród światła i cienia kontrastujących ze sobą doktryn i wiedzieć, że istnieje racja, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć.

Wytwórnia kontynuuje wydawanie dynamicznych, konkretnych rzeczy. W swojej czternastej wycieczce Xtraplex mocno wystylizowują się w kontekście mówiącym o tym kogo i co chcą wydawać. Mam nadzieję, że nie myślą, że zapomniałem, bo to niemożliwe.

Xtraplex Records

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s