YANNICK DAUBY – Hares And Bells [ENG/PL]

YANNICK DAUBY – Hares And Bells
CDr/download 2013
Invisible Birds [oiseaux002]

yannick_dauby2

reviewed by / autor recenzji: Peter Marks

ENG: Put on this release and feel your world change. No, seriously, everything around you will take on a crisp, wintery tone. I get the impression of newly fallen snow through which these hares move and gently nudge at the bells designed to detect them. Heavy Fir branches laden with frost douse our characters but they merely shrug it off and continue to patrol. I never even had an inkling of suspicion it could be so pristine. His 20 minute exercise in the wilds of the world was done quickly I’ve read… what else is hiding out there. What else!? If this is what he does off the cuff, I would truly love a collection of the other outtakes and one-offs Dauby has up his sleeve.

I grew up around rabbits as a kid, living out in the sticks we had many neighbors who raised them. One never wanted to get too close because despite their docile demeanor, the little bastards could gash your arms or fingers with their paws never mind their teeth. It is hard to believe that someone has put onto a disc what used to bore me to tears in those days: the summoning call. Once those bells began to sound out, you could be assured that half the warren was on it’s way towards dinner. Did I mention that sometimes the frenzy would lead to a cannibalistic outbreak? Woe be it to you, bunny who was smaller or less agile avoiding the mouths of your elders.

Not that only the young ones got it, equal opportunity slaughter was not a taboo. But back to cases, Hares and Bells is a most engaging inspection of the curious connection which these animals have with this particular instrument. For some unknown reason, they are drawn to the sounds which come forth and speaking of drawn, your won’t be able to take your eyes off this releases’ cover. How this graphic was achieved I couldn’t tell you, the levels of expression and overlain saturation must have been a formidable undertaking but the end result is something which must be seen to be believed. No, we’re not talking some kind of cheap 3D imaging but rather subtle design which breathes life into an inanimate object.

Multiplicity appears to be the crucial element to Hares and Bells, the blinding numbers of delays and effects the bells have been steeped in fills up a room impressively. I would go so far as to suggest this material has a subliminal bent to it, through which it’s author may or may not be implying that humans are not so far removed from those hares we watch and find so cute and cuddly. The question is what auditory manifestations are we most prone to be attracted to, what is our moth moment… when the sheer adulation of achievement leads to categorical pacification as a species. We are all alien to one another, what must the hares think.

PL: Posłuchaj tej płyty, a poczujesz, że twój świat się zmienia. Serio, wszystko wokół nabierze orzeźwiającego, zimowego tonu. Na myśl przychodzą mi zające poruszające się po świeżym śniegu, delikatnie trącające dzwonki stworzone do ich wykrycia. Ciężkie gałęzie jodły przykryte mrozem trudnym do strzepania. Nigdy nie przypuszczałem, że to może być tak pierwotne. Wysiłek, jakiego podjął się muzyk będąc w dziczy, dokonany w zaledwie dwadzieścia minut, zaowocował czymś niezwykłym. Co jeszcze się tam kryje… Co jeszcze? Jeżeli było to improwizacją, naprawdę zakochałbym się w kolekcji innych odrzuconych i niezaplanowanych tworów, które skrywa w swym rękawie Dauby.

Wychowałem się na wiejskich terenach, pośród królików. Wielu naszych sąsiadów je hodowało. Zbliżenie się do nich jednakowoż mogło się skończyć zranieniem palców czy nawet całej ręki. Większość osób unikało takiego kontaktu, te małe dranie potrafiły zaatakować używając swoich pazurków, nie wspominając już o zębach. Zadziwiające jest to, że ktoś zdecydował się nagrać coś, co w przeszłości nękało mnie, doprowadzając do łez: wezwanie. Rozbrzmiewające dzwonki oznajmiające porę obiadową w królikarni. Wspominałem, że czasami zamieszanie temu towarzyszące, mogło doprowadzić do nagłego, kanibalistycznego wybuchu? Biada mniejszym i słabszym króliczkom.

Żadnym tabu nie jest to, że los ten mogły podzielić również króliki starsze i silniejsze. Ale wracając do sprawy, Hares and Bells jest niezwykle czarującą próbą wniknięcia w zależności pomiędzy zwierzętami a konkretnymi instrumentami. Z jakiegoś niewiadomego powodu są one zatopione w wybijających się dźwiękach. Ale mówiąc o zatopieniu… nie będziesz mógł oderwać oczu od okładki tej płyty. Nie potrafię powiedzieć, w jaki sposób stworzono tę grafikę… osiągnięcie wielopoziomowego wyrazu i głębokiego nasycenia musiało być nie lada wyzwaniem. Rezultat jest czymś, co trzeba zobaczyć, by w to uwierzyć. Nie, nie mówimy o jakimś tanim obrazie 3D, ale raczej o delikatnym projekcie, który sprawia, że nieożywiony obiekt nabiera życiodajnej energii.

Zwielokrotnienia wydają się być decydującym elementem Hares and Bells. Pokój w zachwycający sposób wypełniany jest poprzez dźwięk dzwonków przepuszczony przez wiele efektów. Posunąłbym się do teorii, że materiał ten ma przekazy podprogowe, które mogą nieść ze sobą sugestię, że ludzie nie różnią się aż tak bardzo od tych zajęcy, które uznajemy za tak słodkie i miękkie. Pytaniem jest do jakich manifestacji dźwiękowych ciągnie nas najbardziej… Jesteśmy dla siebie obcy. Ciekawe, co siedzi w zajęczych głowach.

Invisible Birds

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s