2012 Through My Eyes: 7JK [ENG/PL]

7jk

ENG: This time a triple attack; 2012 through the eyes of Matt Howden, Aureliusz Pisarzewski and Maciek Frett, the members of 7JK collective. Enjoy!

PL:
Tym razem potrójny atak, czyli 2012 oczami Matta Howdena, Aureliusza Pisarzewskiego i Maćka Fretta, członków kolektywu 7JK. Miłej lektury!

ENG:

Matt Howden: 2012 was a really great year for 7JK, from my point of view: We released Anthems Flesh, and I lost count of the good reviews we got; probably over 60 or 70, all positive reviews. The year also saw us do 5 more gigs after the solitary debut concert of 2011. Best of all, all of us in the band could feel the songs settle and develop each time we played live, and have developed the sound significantly because of this, and settled into a 7JK distinct sound. This will be of great help for this year’s second 7JK album. All the concerts were nice; it was great to play Prague for the first time; an amazing venue and evening in Dresden; two very different concerts and audiences in Wroclaw at Impart and Industrial festivals; and a really nice end to the year at Bimfest in Belgium.

Other than that, the new Sieben CD and vinyl were well received, and some excellent concerts across Europe. More of my music was shown on TV, on documentaries. A good year. Best of all was that indescribable camaraderie that comes from travelling and playing concerts within a band; something I don’t really experience with Sieben, being that it’s a solo activity. We had a really good laugh on tour with 7JK.

matt

Aureliusz Pisarzewski: The year 2012 was certainly a rich period of concerts activity for both Job Karma and 7JK – our new musical project with Matt Howden from Sieben. Production process and releasing of the first album “Anthems Flesh” dominated all of our artistic activities in the first quarter of last year. We’ve also started 7JK concert activity. While audiovisual part of Job Karma concerts were worked in progress for years, in the case of 7JK we had a lot of things to set from the beginning, rearrange, or work out, and I think that this process still isn’t completed yet.

Among the many concerts staged as JK or 7JK, personally I would favor ELEKTROANSCHLAG N°13 in Altenburgh for atmosphere, location and fantastic audience, and Morphonic Lab in Dresden for the same thing as before with an extra emphasis on “place” – the royal palace in Grossen Garten. A cherry on the pie of our tours, was certainly BIM Fest in Antwerp which was well organized and artistically rich. To stand on one stage with musicians from Test Dept and Joy Division was without a doubt an unforgettable experience.

The gigs in 2012 to remember would be for sure MINIMAL COMPACT in Lodz – the boundless energy on stage and power of the 80s cold wave, THE CLINIC in November’s WIF – a fantastic return plus brilliant headlining, and PETER HOOK AND THE LIGHT in Antwerp for perfect arrangements and Joy Division atmosphere.

Among the interesting places that I was able to see in 2012, for a special mention deserve United Arab Emirates and Romania; visited again after many of years – beautiful country, culturally and touristly rich and on top of this – absolutely unpredictable.

Among music releases AD2012 that stayed in my player for a while, I’ll mention recommended by many: Soft Moon, Brendan Perry, Of The Wand And The Moon.

Maciek Frett: As for music, I’m not the type who rushes at breakneck speed for newest releaes, it’s just too much and I don’t have time to get everything, despite the fact that, as an organizer of concerts and festivals, I get a lot of promos which is a clear advantage of this 🙂 However really valuable music is not bound to a specific date of release etc., and I think it will be like that forever, no matter when you hear it for the first time, so sooner or later – it will probably came to my hands, so I’m not worrying that I missed something. But back to main topic because if I had to write my musical top 2012- from those I had occasion to hear I’d mention: Portion Control – “Pure Form”, John Foxx And The Maths – “Evidence”, DDAA – “Pourriture Cubique”, X-TG -“Desertshore/The Final Report”.

I follow the oldskull analog sound trend – a lot of interesting stuff happened among the minimal wave / synth wave, CD release from Agent Side Grinder, Led Er Est, Collapsing New People or popular latelyThe Soft Moon gives a lot of endorphins – especially while jogging or driving a car.

Industrial / dark ambient scene didn’t knock me out lately, but looking at the Polish backyard two projects released very decent material: Inner Vision Laboratory and Contemplatron. Another Polish production, which is worth mentioning is the avant-rock band Light Coorportation. We had the opportunity to see this band in summer on Sound Energy Festival. They also released second album via legendary Recommended Records (it is significant that so-called “music experts” in Poland were silent about this fact, but I already got used to this).

Closing a national topic: archaeological publications from Requiem were a pleasure for the ears (and eyes, maybe even more), I had the pleasure to see a lot of concerts and those which grabbed my throat were: Minimal Compact in Lodz, Peter Hook and The Light in Antwerp, Alien Sex Fiend at Castle Party, The Klinik and Portion Control at WIF in Wroclaw, so “oldie but goldie” come to my mind.

With movies its similar like with music I don’t follow the newest things – the one that made a huge impression on me was “Melancholia” from Von Trier, although I know that the film had its premiere earlier. Books: “Monday’s Child” by Patti Smith, “Ojciec.prl” by Wojciech Staszewski, “Rim of popular culture” by Anna Nacher.

Personally – 2012 was a busy and fruitful year for me. About 7JK and Job Karma my friends already told enough so I want say anything more … 😉 Wroclaw Industrial Festival, as usual, went well and now we are thinking about the next 12th edition, which will be held from 7-9 November. Until then – for a good start in 2013 – CD reissue of a long sold-out “Newson” Job Karma will be remastered with a bonus EP “98MHz to Extinction” – via Klanggalerie, and then we go further on …

maciek

————————————–

PL:

Matt Howden: Z mojego punktu widzenia ,2012 był naprawdę wspaniałym rokiem dla 7JK: Wydaliśmy Anthems Flesh i już pogubiłem się w ilości tych wszystkich dobrych recenzji, jakie otrzymaliśmy; prawdopodobnie ponad 60 albo 70, wszystkie były pozytywne. W ubiegłym roku można też nas było zobaczyć na pięciu kolejnych koncertach po debiutanckim występie w 2011.

Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że wszyscy członkowie zespołu mogli poczuć, jak nasze utwory krystalizują się i rozwijają za każdym razem gdy graliśmy na żywo, i dzięki temu brzmienie 7JK nabrało wyjątkowego charakteru. Będzie to ogromną korzyścią w bieżącym roku, przy okazji nagrywania drugiego albumu 7JK. Wszystkie koncerty były miłe; niesamowitym było zagrać w Pradze po raz pierwszy; zdumiewający event i wieczór w Dreźnie; dwa bardzo odmienne koncerty i odbiorcy na Wrocławskim Festiwalu Industrialnym i naprawdę miłe zakończenie roku na Bimfest w Belgii.

Poza tym, nowy CD i winyl Sieben zostały dobrze przyjęte, a wraz z tym kilka doskonałych koncertów przetoczyło się przez Europę. Większa dawka mojej muzyki pojawiła się w telewizji, w filmach dokumentalnych. Dobry rok. A jego najlepszym elementem było to niesamowite koleżeństwo, które rodzi sie podczas podróżowania i wspólnego grania koncertów. To coś, czego tak naprawdę nie doświadczam z Sieben, biorąc pod uwagę iż jest to jednoosobowa działalność. Mieliśmy naprawdę dużo śmiechu na trasie z 7JK.

Aureliusz Pisarzewski: Rok 2012 był na pewno bogatym okresem działań koncertowych zarówno dla Job Karmy oraz 7JK – naszego nowego projektu muzycznego współtworzonego z Mattem Howdenem z Sieben. Produkcja oraz wydanie pierwszego krążka “Anthems Flesh” zdominowały wszystkie nasze działania artystyczne w pierwszym kwartale minionego roku. Rozpoczęliśmy również aktywność koncertową 7JK.  O ile koncerty Job Karmy było dopracowywany przez lata audiowizualny event , o tyle w przypadku 7JK musieliśmy wiele rzeczy od początku ustawić, przearanżować czy dopracować i myślę że ten proces jeszcze się nie zakończył.

Wśród licznych koncertów granych jako JK czy 7JK osobiście wyróżniłbym  ELEKTROANSCHLAG N°13 w Altenburghu za klimat, miejsce i fantastyczną publikę oraz Morphonic Lab w Dreźnie za to samo co wcześniej z dodatkowym akcentem na “miejsce” – królewski pałac w Grossen Garten. Pięknym dopełnieniem naszych wyjazdów koncertowych był niewątpliwie świetnie zorganizowany i bogaty artystycznie BIM Fest w Antwerpii. Obcowanie na jednej scenie z muzykami Test Department czy Joy Division było bez wątpienia niezapomnianym  doświadczeniem.

Koncerty roku 2012, które zapamiętam  to na pewno MINIMAL COMPACT w Łodzi – za niespożytą energię na scenie i potęgę zimnej fali lat 80tych, THE KLINIK na XI WIF – za fantastyczny powrót i genialny headlining festiwalu oraz PETER HOOK AND THE LIGHT  w Antwerpii za wzorowe aranżacje i klimat Joy Division.

Wśród ciekawych miejsc, które udało mi sie zobaczyć w 2012 i zasługują na szczególne wyróżnienie to na pewno Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz  odwiedzona ponownie po wielu latach Rumunia – kraj piękny, bogaty krajoznawczo i kulturowo oraz absolutnie nieprzewidywalny.

Wsród muzycznych nowości, które wpadły mi w ucho A.D.2012 to na pewno chwalony przez wielu Soft Moon, Brendan Perry, Of The Wand And The Moon.

aureliusz

Maciek Frett: Jeżeli chodzi o muzykę to nie jestem typem, który pędzi na złamanie karku za ukazującymi się nowościami, jest tego za dużo i zwyczajowo nie mam czasu aby wszystko wyłapać, pomimo, faktu, że jako organizator koncertów i festiwali dostaję dużo promówek co jest niewątpliwą zaletą tego zajęcia:) Jednakowoż uważam, że naprawdę wartościowa muzyka nie jest przypisana do konkretnej daty w kalendarzu związanej z jej powstaniem i będzie aktualna zawsze, niezależnie od tego kiedy ją pierwszy raz usłyszysz, w każdym bądź razie – prędzej czy później i tak pewnie do mnie trafi, więc się nie martwię, że coś przegapiłem.

Jednak przyparty do muru na pytanie o top płyty 2012 z tego do dane mi było usłyszeć odpowiedziałbym: Portion Control – “Pure Form”, John Foxx And The Maths – “Evidence”, DDAA – “Pourriture Cubique”,  X-TG -“Desertshore/The Final Report”. Z przyjemnością śledzę modę na oldskulowe brzmienia analogów –  tu w nurtach minimal wave/synth wave  dzialo się dużo ciekawego, krązki- Agent Side Grinder, Led Er Est, Collapsing New People czy modnego The Soft Moon wywołują endorfiny -zwłaszcza podczas jogingu czy jazdy samochodem. Scena industrial/dark ambient ostatnio nie nie zwaliła mnie niczym z nóg, choć patrząc na rodzime podwórko – 2 polskie projekty wydały bardzo przyzwoite płyty w temacie: Inner Vison Laboratory i Contemplatron, inną rodzimą produkcją, która zwróciła moją uwagę jest avant rockowa grupa Light Corporation, którą mieliśmy okazję gościć latem na Energii Dźwięku a która wydała swoja drugą płytę dla legendarnej Recommended Rec (znamienne, iż tzw. “znawcy muzyki” w krajowych mediach zespół przemilczeli, choć do tego akurat zdążyłem się już przyzwyczaić). Zamykając krajowy temat: w ubiegłym roku cieszyły uszy (a moze nawet bardziej oczy) archeologiczne wydawnictwa Requiem Rec.

Miałem przyjemność zobaczyć też wiele koncertów z których za gardło chwyciły najmocniej: Minimal Compact w Łodzi, Peter Hook and The Light w Antwerpii, Alien Sex Fiend na Castle Party oraz The Klinik i Portion Control na WIFie we Wroclawiu, na usta cisną się słowa “oldie but goldie”:)

Z filmem mam podobnie jak z muzyką – nie pędzę za nowościami, w ubegłym roku największe wrażenie zrobiła na mnie “Melancholia” Von Triera, choć wiem, że film powstal wcześniej. Z książek:” Poniedziałkowe dzieci” Patti Smith, “Ojciec.prl” Wojciecha Staszewskiego, “Rubieże kultury popularnej” Anny Nacher.

Osobiście – 2012 to był pracowity i zarazem owocny dla mnie czas. O 7JK i Job Karmie opowiedzieli już koledzy -nic dodać…;-) Wrocław Industrial Festival udał się jak zwykle dobrze i już teraz myślimy o kolejnej dwunastej edycji, która odbędzie się w dniach 7-9 listopada.  Póki co -na dobry początek 2013 – ukaże się zremasterowana reedycja dawno wyprzedanej CD “Newson” Job Karmy z bonusem w postaci Epki “98Mhz to Extinction”- nakładen Klanggalerie, a potem ruszamy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s