BIONULOR – Erik [PL/ENG]

BIONULOR – Erik
CD 2012
Requiem Records [51/2012]

bionulor1

autor recenzji / reviewed by: Tomasz Właziński

PL: Requiem Records, zasłużona krajowa wytwórnia, jak widać, nie tylko archiwami żyje, ale też spogląda w kierunku dźwięków bardziej kojarzących się z nową elektroniką, w tym przypadku okraszonych także ambientalnym ciepłem.

Bionulor to Sebastian Banaszczyk, dla mnie człowiek odpowiedzialny za jedną z płyt roku 2012. Nazwa tego projektu, który wcześniej wydawał płyty dla Etalabel i Wrotycz, przewijała się tu i ówdzie przed moimi oczami, aż w końcu i mnie dane było zmierzyć się z płytą, którą zremasterował sam Taylor Dupree, znany elektronik, spec od miłych szumów i trzasków, a przede wszystkim szef cenionej wytwórni 12K.

“Erik”, czyli 47 minut muzyki, będącej – jak sam twórca to podkreśla – “100 % sound recycling”,  tworzonej bez użycia żadnych instrumentów, bazującej tylko na próbce dźwiękowej. Tym razem padło na francuskiego kompozytora Erika Satie i jego utwór “Gymnopedies”. To właśnie on posłużył Sebastianowi to stworzenia tego niezbyt długiego, acz cudownie ułożonego w klimatyczną całość muzycznego cudeńka.

Piętnaście utworów, złożonych z trzasków i pęknięć układających się w szumiasty, podlany onirycznym klimatem ambient, tworzy ciepłe, niemalże lampowe brzmienie i wprowadza nastrój melancholii oraz lekkiej dekadencji. Wygenerowane plamy dźwiękowe układają się w spójną całość, ale trzeba zaznaczyć, że Bionulor uniknął na płycie monotonii. Mgielne, nieco jesienne impresje spotykają się tutaj z surrealistycznym tripem. “Erik” to też album kontrastów. Ciepłe brzmienie potrafi być zburzone cyfrowym szumem. Z pewnością bliżej tej płycie do dokonań Tima Heckera oraz samego Taylora Dupree aniżeli np. Bvdub.

Banaszczyk wyrasta na czołowego eksperymentatora w zakresie nowego ambientu, który tworzy śliczne dźwiękowe miniatury przy użyciu minimum środków, bo co by nie mówić, sposób pracy jaki sobie wybrał też jest ograniczający. Ale jak można tu usłyszeć, Bionulor potrafi wydobyć głębię przy użyciu choćby jednego dźwięku.

ENG: Requiem Records, a meritorious label from Poland, lives not only from releasing the Archive Series, as you can see, but also looks towards the sounds associated with the new electronics, in this occasion decorated with ambient warmth.

Bionulor is Sebastian Banaszczyk, the man responsible for one of the best albums of 2012. The name of the project, which has previously released albums for Etalabel and Wrotycz, had crossed through my mind on various occasions, and now I finally am given an opportunity to get to know it with this album, remastered by Taylor Dupree, a well-known expert of electronic noise and glitch, but most of all the boss of the very appreciated 12K label.

“Erik” is a 47-minute long track that, as emphasized by the artist himself, is “100% sound recycling”, without the use any instruments and based only on a single sound sample. Owing a little to the French composer Erik Satie and his “Gymnopedies”, its structure allows Sebastian to create this not particularly long but beautifully composed music jewel.

Fifteen tracks, consisting of cracks and fractures arranged into humming, oneiric atmospheric ambient create a warm, almost tubular sound and introduce a melancholic mood and some light decadence. Generated soundscapes compose into a coherent wholeness, but it has to be pointed out that Bionulor avoids monotony. Hazing, autumn-like
impressions meet here with a surreal trip. “Erik” is an album of contrasts. Warm sound sequences can be torn down by digital noise. It’s quite certain that this album is closer to the achievements of Tim Hecker or Taylor Dupree, rather than Bvdub for example.

Banaszczyk has grown into a leading experimenter in the field of new ambient music. He creates beautiful sound miniatures using minimum resources because, frankly speaking, he has chosen method of work that is burdened with certain limitations. As you can hear for yourselves however, Bionulor can bring out the depth using only a single sound.

Requiem Records

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s