INSTANT MOVIE COMBINATIONS / CLOSING THE ETERNITY / KROMESHNA – split [PL/ENG]

INSTANT MOVIE COMBINATIONS / CLOSING THE ETERNITY / KROMESHNA – split
CD 2012
Radiodrone Records [RD-08]

autor recenzji / reviewed by: stark

PL: Oto pozbawiony tytułu split trzech rosyjskich projektów darkambientowych: rozpoznawanego w elektronicznym undergroundzie Closing The Eternity, Instant Movie Combinations, która to nazwa przewinęła się kilkukrotnie podczas moich muzycznych eksploracji oraz Kromeshna, projekt zupełnie mi do tej pory obcy. Closing The Eternity prezentuje się w tylko jednym utworze, ale za to najdłuższym. Kromeshna proponuje dwie kompozycje, a Instant Movie Combinations otwiera płytę, zamyka ją i dostało im się jeszcze niecałe dziewięć minut w środku.

To płyta wymagająca sporej dawki cierpliwości. Zaczyna się monotonnym choć gęstniejącym z minuty na minutę dronem brzmieniem przypominającym dźwięk silnika potężnej maszyny wolno pracującej gdzieś w oddali. W podobnym tonie utrzymany jest pierwszy segment Kromeshna i drugi Instatnt Movie Combinations. Nasuwają się skojarzenia z “Nostromo” i “Stealth” Sleep Research Facility, choć nie da się ukryć, że Kevin Doherty oferuje więcej zarówno w kwestii kompozycyjnej, jak i brzmieniowej. Dominantą kolosa Closing The Eternity również jest szeroko posunięta monotonia, aczkolwiek dzieje się tu relatywnie najwięcej, natężenie i nasycenie dźwięków zmienia się najczęściej. Ale to wciąż ta sama stylistyka co poprzednie utwory. Zresztą jest to utrzymane do samego końca, trudno nawet powiedzieć, że poszczególne fragmenty zostały skomponowane przez trzy różne projekty, całość jest niezwykle spójna.

Monotonia, minimalizm, echa Lull i wspomnianego Sleep Research Facility… Na pewno jest to solidna i konkretna rzecz, ale tak naprawdę nie oferuje jakichś szczególnych uniesień. Nic ponad to, co słyszeliśmy dziesiątki razy. Można spędzić przy tym przyjemne siedemdziesiąt minut, ale tylko pod warunkiem, że jesteście naprawdę zagorzałymi miłośnikami gatunku. Od przypadkowych lub okazjonalnie stykających się z taką muzyką słuchaczy, płyta będzie wymagać niezłego samozaparcia.

ENG: An album I’d like to present you with here and now, is an untitled split of three Russian dark ambient projects: Closing The Eternity, quite recognizable in the field of dark electronic underground, Instant Movie Combinations, a name that appeared quite often in my past musical explorations, and Kromeshna, a project completely unknown to me. Closing The Eternity contributes only one track, but it is the longest one. Kromeshna proposes two compositions, while Instant Movie Combinations have the opening and closing track, as well as a less than nine minute track in the middle.

This release requires a respectable dose of patience. Its beginning is monotonous, but it gets thicker with every minute, the drone-like sound of the engine of a powerful machine working somewhere in the distance. Kromeshna’s and Instant Movie Combinations’ segments are kept in a similar tone. A slight association with Sleep Research Facility’s “Nostromo” and “Stealth” come to mind, although there is no denying that Kevin Doherty offers more both in terms of composition as well as sound. The dominant element of Closing The Eternity’s colossus is also a wide-reaching monotony but relatively speaking, the most interesting thing happens in this track, as intensity and saturation of sound varies frequently. But it’s still the same style as the previous tracks that, all in all, is retained until the very end of this split. It’s hard to even distinguish that the individual pieces were composed by three different projects, such is the coherence of the whole thing.

Monotony, minimalism, echoes of Lull and Sleep Research Facility… This album is solid and concrete stuff for sure, but it really does not offer any particular elation. Nothing more than what we have already heard dozens of times. You can spend an enjoyable seventy minutes, but only if you’re a really avid fan of the genre. From the listeners who have an accidental or occasional contact with this kind of music, this disc will require a significant amount of persistence.

Radiodrone Records

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s