EMPUSAE & SHINKIRO – Organic.Aural.Ornaments [PL/ENG]

EMPUSAE & SHINKIRO – Organic.Aural.Ornaments
CD 2011
Ant-Zen [act252]

autor recenzji / reviewed & translated by: stark

PL: Dość niecodzienna to kolaboracja, będąca udziałem rozedrganego, niespokojnego Empusae z Belgii oraz dostojnego i mistycznego japońskiego Shinkiro. Nicolas van Meirhaeghe oprócz Empusae przewinął się też przez This Morn’ Omina i Project Arctic, a do dziś współtworzy Tzolk’in. Z Manabu Hiramoto prezentowaliśmy swego czasu wywiad, w którym przedstawiał głęboko uduchowioną muzykę Shinkiro, oprócz którego zaangażowany jest także w projekt Kotodama. Ogień i woda. Ziemia i zaświaty. Człowiek i natura. A jednak zaiskrzyło, efektem czego jest jedna z lepszych płyt zeszłego roku.

Album podzielono na sześć “ornamentów”. To długie utwory, najkrótszy z nich trwa ponad siedem i pół minuty, bogate w brzmienia, ale w żadnym przypadku nie przeładowane nimi. Każdy ornament rozwija się powoli i konsekwentnie, do wypełniającej tło sonicznej warstwy ambientowej muzycy dobudowują delikatnie pulsujące rytmy, zapętlone melodie, industrialne sprzężenia, pierwotny zew przekuty w dźwięki. Choć płyta to brzmiąca nowocześnie, tkwi w niej właśnie pewien atawistyczny pierwiastek, coś mające swoje źródło dawno temu, kiedy kwestie przetrwania i prokreacji były najistotniejsze (tzn. dziś też są, ale nie w sposób tak dosłowny), a bóg tkwił w naturze, a nie odwrotnie jak dziś niektórzy by tego chcieli.

Ciężko nawet określić przynależność gatunkową “Organic.Aural.Ornaments”, bo oczywiście prym wiedzie tu dark ambient, ale te wszystkie pozostałe elementy na tyle sugestywnie infekują całość, że najłatwiej chyba mówić tu o hybrydzie ambientu, industrialu, tribalu… Hybrydzie może nie nadzwyczaj oryginalnej, ale nie jest to w tym przypadku szczególnie istotne. Materiał ów brzmi nowocześnie, a jednocześnie organicznie (nazwa w końcu zobowiązuje). Przede wszystkim jednak “Organic.Aural.Ornaments” jest niezwykle świeża, chwilami wręcz porywająca. Czy Nicolas i Manabu będą jeszcze kiedyś współpracować? Nawet jeśli nie, to i tak pozostawią po sobie całkiem przyzwoite dziedzictwo.

ENG: It’s pretty unusual collaboration, because the participators here are: trembling and restless Empusae from Belgium from one side and noble, mystical Shinkiro from the other. Apart from Empusae, Nicolas van Meirhaeghe also bustled around This Morn’ Omina and Project Arctic and today is a member of Tzolk’in. Some time ago we presented an interview with Manabu Hiramoto where he presented deeply spiritual music of Shinkiro. Manabu also released some material under Kotodama moniker. So fire and water. Earth and The Beyond. Man and Nature. And yet it clicked, and the result is one of the best albums of last year.

The album is divided into six “ornaments” which are quite long tracks – the shortest one is more than seven and a half minutes long. All of them are rich in sounds, but I couldn’t say in any case that they are overloaded with ideas. Each ornament is growing slowly and consistently, the musicians build up subtly pulsing rhythms, looped melodies, industrial elements and the primal calls forged in sounds to the layer of ambient which fills the background. Even though the album sounds very modern, there is some atavistic element, something which have its source very long time ago, when the survival and procreation issues  were the most important (not that they aren’t today, but these days it’s not that “literal”), and when god was within the nature and not the other way round as some would want today.

It’s hard to specify the genre of “Organic.Aural.Ornaments”. Sure, dark ambient leads here, but the other elements I mentioned above infect a whole thing in so suggestive way, that the safest would be  to talk about a hybrid of ambient, industrial, tribal … Hybrid which maybe isn’t very original, but in this case it doesn’t really matter. It’s modern, yet sounds organic (in the end the name commits). But above all, “Organic.Aural.Ornaments” is very fresh and have some really thrilling moments. Will Nicolas and Manabu work together again some day? Even if not, they left us pretty decent legacy.

Ant-Zen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s